Freelancer met een kinderwens? Hier moet je aan denken

IFY Blog Kids

Als zzp'er met kinderwens heb je vast vragen over het krijgen van een baby. Naast de babyschoentjes en rompertjes, zijn er waarschijnlijk ook onzekerheden: De gevolgen op werk en inkomen, zwangerschapscomplicaties... en hoe zit het met een AOV?

Lou Benders 05-06-2023

We helpen je in deze blog dan ook graag een eindje op weg. Met een goede AOV, hoef je je immers minder zorgen te maken. 

Goed… Laten we beginnen.

Zijn er uitkeringen waar ik als zzp’er in verwachting recht op heb?

Ja. Die zijn er zeker. Je kan namelijk gebruikmaken van de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ook wel ZEZ-uitkering). Deze uitkering is onderdeel van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en is toegankelijk voor alle zelfstandig ondernemers. Maar ook meewerkende echtgenoten/partners van zelfstandige ondernemers, kunnen een beroep doen op deze regeling. 

Wat is een ZEZ-uitkering?

In principe houdt de ZEZ-uitkering in dat je als zwangere zzp’er met zwangerschapsverlof kan. De ZEZ-uitkering heeft een minimale duur van 16 weken en kan op jouw verzoek tussen de 4 en 6 weken voor de dag na de verwachte bevallingsdatum beginnen. Is jullie baby geboren? Dan kan je nog minstens 10 weken gegarandeerd gebruikmaken van de uitkering.  

Vraag in 15 minuten je Insify AOV aan - gefeliciteerd!

De hoogte van de ZEZ-uitkering hangt helemaal af van je inkomen in het jaar voordat je de uitkering krijgt. Dit is echter nooit hoger dan het bruto minimumloon. In 2023 bedraagt het bruto minimumloon €1.934 per maand. De ZEZ-uitkering wordt netto uitgekeerd. Je houdt daardoor ongeveer €1.220 netto over. Maak je dus voor de volle 16 weken gebruik van de ZEZ-regeling, dan is je totale netto uitkering €4.880 (4 x €1.220). 

Het is in veel gevallen aan te raden om een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten mocht je een kinderwens hebben. Maar daarover lees je straks meer…

Wanneer vraag ik een ZEZ-uitkering aan?

Goede vraag. Je kan ‘m aanvragen vanaf het moment dat je 24 weken zwanger bent. Maar wat we je op het hart willen drukken is dat je ‘t in ieder geval op tijd moet regelen. Wat is ‘op tijd’? Uiterlijk 2 weken voor je zwangerschapsverlof.

Je betaalt geen premie voor de uitkering en iedere zzp’er die aan de voorwaarden (zie hieronder) voldoet, heeft automatisch recht op deze bijdrage.

Waar vraag ik een ZEZ-uitkering aan?

Dit doe je bij het UWV. Zij sturen je binnen 8 weken - na het begin van je zwangerschapsverlof - een brief met daarop hun beslissing. Deze brief ontvang je online via Mijn UWV. 

Aan welke voorwaarden moet ik als zzp’er in verwachting voldoen?

Er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan de ZEZ-uitkering waar je misschien nog niet van op de hoogte was. Wil je bijvoorbeeld de maximale uitkering ontvangen? Zorg er dan voor dat je in het kalenderjaar voorafgaand aan de start van je uitkering, ten minste 1225 uur als zelfstandig ondernemer hebt gewerkt. 

Wat als je minder dan 1225 uur als zelfstandig ondernemer hebt gewerkt? Je uitkering zal dan een stuk minder gul uitvallen. De exacte hoogte hangt in dit geval af van je bedrijfswinst in dat specifieke jaar. Deze regeling geldt voor iedereen. 

Ook maak je alleen aanspraak op de ZEZ-regeling, wanneer je op de dag voordat je uitkering ingaat nog actief bent als zzp’er. Niet vergeten dus.

Zoals al vermeld is de ZEZ-uitkering dus nooit hoger dan het bruto minimumloon. Dit kan een behoorlijke financiële kloof veroorzaken ten opzichte van je gebruikelijke inkomen. Houd ook daar rekening mee.

Tot slot is het goed om je te beseffen dat deze uitkering géén ziekteverzekering biedt. Zelfs niet als de ziekte een direct gevolg is van je zwangerschap of bevalling. Wil je meer zekerheid dat je bijvoorbeeld je vaste lasten in dit geval kunt blijven betalen? Dan is het raadzaam om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te overwegen. Dit kan je een hoop onnodige stress schelen. 

Familie met een AOV

Een AOV: De essentiële aanvulling op de ZEZ-uitkering?

Ben je bijvoorbeeld een freelance consultant met hoge vaste lasten (zowel privé als zakelijk), en maak je alleen gebruik van de ZEZ-uitkering, dan moet je waarschijnlijk een behoorlijk financieel gat zien te dichten. Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (bijvoorbeeld die van Insify) wordt daarom vaak gebruikt als aanvulling op de ZEZ-regeling. Je kan bij Insify sinds kort ook een AOV afsluiten die tot wel 85% van je inkomen dekt bij arbeidsongeschiktheid.

Om dit te verduidelijken schetsen we graag een fictief voorbeeldscenario (Niki). Niki kiest in dit geval voor een AOV op basis van haar vaste lasten.

Niki, consultant: 

 • Leeftijd: 35 jaar

 • Privé vaste lasten: €2000,- in de maand

 • Zakelijke vaste lasten: €500,- in de maand

 • Inkomen: Tussen de €3000,- en €8000,- per maand 

 • Gewenste uitkeringsduur: tot 67 jaar

 • Gewenste uitkering: €3.250 (€2.500 vaste lasten + €750)

 • Gewenste wachttijd (periode zonder uitkering): 1 maand

 • Heeft geen behoefte aan indexatie

 • Wil psychische klachten meeverzekeren

Niki heeft precies 2 jaar voordat zij een kind krijgt, een AOV bij Insify afgesloten. Dit is een vereiste bij Insify als je bij gezinsuitbreiding (geboorte of adoptie) een uitkering wilt ontvangen.

De premie die Niki in het eerste jaar betaalde was €153,69. Dit komt neer op een totaalbedrag van €1.844,28. De premie in het eerste jaar was lager omdat zij profiteerde van 20% korting. 

De premie die Niki in het tweede jaar betaalde was €192,11. Dit komt neer op een totaalbedrag van €2.305,32. De korting van het eerste jaar is hier dus niet meer van toepassing. De premie van €192,11 is het bedrag dat Niki vanaf het tweede jaar maandelijks zal blijven betalen tot haar gewenste eindleeftijd van 67 jaar. 

Niki heeft keurig 2 jaar lang - voor zij arbeidsongeschikt raakte door zwangerschap - haar premie betaald met een totaalbedrag van €4.149,60. (jaar 1 + jaar 2).

Fast-forward naar een zwangere Niki. Niki wil graag voor de maximale periode van 4 maanden een beroep doen op de ZEZ-uitkering. We gaan in deze situatie uit van een maximale ZEZ-uitkering van €1.220 netto per maand. 

Niki’s situatie zonder Insify’s AOV:

De totale vaste lasten van Niki bedragen €2.500 per maand. Dit houdt in dat haar vaste lasten in de 4 maanden van arbeidsongeschiktheid neer zullen komen op €10.000. 

Ontvangt Niki gedurende die 4 maanden de ZEZ-uitkering van €1.220 per maand, ontvangt ze een totale uitkering van €4.880 (4 x 1.220). Dat betekent dat Niki een financieel gat van €5.120 moet zien op te vullen gedurende haar ‘zwangerschapsverlof.’ 

Niki’s situatie mét Insify’s AOV:

De totale lasten zijn uiteraard hetzelfde als hierboven: €2.500 per maand. Naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Insify ontvangt Niki ook de ZEZ-uitkering van €1.220 per maand. Dit kan zij gewoon doen - de AOV van Insify heeft namelijk geen invloed op haar ZEZ-uitkering. 

De hoogte van haar ZEZ-uitkering verandert dus niet. Deze zal dus wederom uitkomen op €4.880 (4 x 1.220). Ook haar vaste lasten veranderen, zoals gezegd, niet. Deze komen uit op €10.000 (4 x 2.500).

Niki heeft gekozen voor een wachttijd van 1 maand. Deze maand ontvangt zij nog geen uitkering van Insify. Dit houdt in dat Niki de eerste maand van haar arbeidsongeschiktheid zelf moet zien te overbruggen. Dit komt met de ZEZ-uitkering neer op een bedrag van €1.280 (€2.500 vaste lasten - €1.220 ZEZ-uitkering) die Niki zelf op moet hoesten. Een stuk minder dan de €5.120 die zij zelf zou moeten betalen als ze geen AOV bij Insify zou hebben.

Vanaf maand 2 zal Insify haar gewenste uitkering van €3.250 netto aan haar uitkeren (een AOV uitkering in geval van gezinsuitbreiding wordt nooit belast).

Niki heeft voordat zij arbeidsongeschikt raakte door haar zwangerschap al 2 jaar aan premie betaald. Laten we dat even niet vergeten. Dit bedrag (€4.149,60) is echter nog steeds een stuk lager dan de €5.120 die Niki in 4 maanden arbeidsongeschiktheid zou moeten overbruggen als ze geen AOV zou hebben afgesloten. 

Dat houdt in dat Niki ook al 2 jaar lang gedekt was bij arbeidsongeschiktheid. Was Niki in die periode bijvoorbeeld al na 2 maanden arbeidsongeschikt geraakt voor anderhalf jaar - dan had ze voor €461,07 (totaal van 3 maanden premie) dus ruim €55.000 uitgekeerd gekregen.

Blog: Huis kopen, gezin starten: Deze ondernemers kozen voor een AOV

Kan ik als mannelijke zzp’er met ouderschapsverlof?

Als jij als zzp’er - én partner van je zwangere vrouw - een periode met betaald geboorte- of ouderschapsverlof wilt, dan kom je helaas bedrogen uit. Hier heb je als partner namelijk geen recht op. Dit is volgens De Rijksoverheid onderdeel van het ondernemerschap. 

Heel anders is dat bij adoptie. Zo krijg je bij Insify al een uitkering als je 2 jaar voordat je aan het adoptieproces begint, je AOV hebt afgesloten. 

Het is hoe dan ook slim om een deel van je inkomsten opzij te zetten. Je zou er zelfs aan kunnen denken om tijdig je tarieven te verhogen. 

Lees in onze gratis whitepaper hoe je als zzp’er je tarieven kan verhogen.

Heb ik als zzp’er recht op kinderopvangtoeslag?

Ook hier heb je als zzp’er recht op. Je hoeft helemaal geen vaste baan te hebben om kinderopvangtoeslag te ontvangen. En dat is voor jullie natuurlijk goed om te weten. 

Wat van belang is is dat je een inkomen hebt en daar netjes belasting over betaalt. Doe je dit keurig en op tijd, en is je vermogen in 2023 maximaal €127.582 (zonder toeslagpartner), dan ontvang je als zzp’er kinderopvangtoeslag. Met een toeslagpartner ligt dit bedrag op €161.329.

De hoogte van deze toeslag hangt af van een aantal factoren. En goed om te vermelden is dat er sinds 1 januari 2023 een regeling van kracht is die de omvang van de kinderopvangtoeslag heeft gewijzigd. 

Voortaan zal de omvang van deze toeslag daardoor niet meer afhankelijk zijn van het aantal uren dat je werkt. In plaats daarvan is het aantal maanden waarin de minst werkende ouder arbeid heeft verricht, de bepalende factor voor het samenstellen van de toeslag. 

Andere factoren die de hoogte van je kinderopvangtoeslag bepalen zijn:

 • De aanwezigheid van een toeslagpartner… 

 • Het aantal kinderen dat opvang nodig heeft, en…

 • Het aantal uren dat je kind opvang nodig heeft.  

Hebben jullie al een kind waar kinderopvangtoeslag voor wordt ontvangen, en ga je bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof? Dan is het goed om te weten dat je zwangerschapsverlof geen invloed heeft op de toelage, als het aantal uren dat je kinderopvang nodig hebt niet verandert. 

Wat als ik als zzp’er moet stoppen met werken?

Als je moet stoppen met werken door bijvoorbeeld een zwangerschap of ziekte, heb je recht op kinderopvangtoeslag voor het aantal uren dat je vóór die periode werkte. Dit is voor een maximale duur van drie maanden. Valt je zwangerschapsverlof binnen deze drie maanden, dan mag je de duur van je verlof bij die drie maanden optellen.

Analyseer customer feedback met hulp van AI

Krijg ik als zzp’er kinderbijslag?

Yes. Ook hier kan je ‘gewoon’ gebruik van maken. Kinderbijslag is namelijk een financiële bijdrage die alle ouders in Nederland ontvangen. De Kinderbijslag staat daarbij los van je inkomen. Het maakt dus niet uit of je €50 in de maand, of €2750 in de maand verdiend. 

Er wordt gekeken naar de leeftijd van je kind en je persoonlijke situatie. De kinderbijslag wordt automatisch voor je geregeld, zodra je aangifte doet van de geboorte van je kind. De bijdrage geldt totdat je kind voor de wet volwassen wordt (18 jaar). 

Hoe hoog is de kinderbijslag?

De hoogte van de kinderbijslag ligt aan de leeftijd van je kind. Zo krijg je per kwartaal de volgende bijdrage uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

 • Leeftijd 0-5 jaar → €269,76

 • Leeftijd 6-11 jaar → €327,56

 • Leeftijd 12-17 jaar → €385,37 

Deze bedragen gelden per kind, en veranderen niet wanneer je een tweede of een derde kind krijgt.  

Is het verplicht om mijn zwangerschap te delen met klanten of zakelijke contacten?

Wettelijk gezien is dit niet het geval. Je hebt als zzp’er namelijk de vrijheid om te beslissen wanneer je minder, of zelfs helemaal niet wilt werken. Daarbij laten we contractuele verplichtingen even buiten beschouwing. Het is niet noodzakelijk om je klanten of zakelijke contacten op de hoogte te stellen van je situatie. Die keuze maak je zelf.

Gezien de onvoorspelbaarheid van een zwangerschap en de geboorte, is het wellicht niet aan te raden om alle details zomaar te delen met klanten en relaties. Je weet namelijk nooit hoe het zal gaan lopen. 

Tip: Communiceer dat je gedurende een bepaalde periode iets minder actief zal zijn en misschien geen werk aan zal kunnen nemen. Zo geef je jezelf de ruimte om er tegen de tijd van de geboorte een vrijere invulling aan te geven. Plus je klanten en relaties komen zodoende niet voor een verrassing te staan.

Welke verzekeringen moet ik aanpassen na de geboorte van mijn kind?

Het is wettelijk verplicht om je pasgeboren kindje binnen vier maanden na de geboorte, te registreren bij je zorgverzekeraar. Op deze manier is je kind volledig gedekt op de polis van één van de ouders. Dit geldt met terugwerkende kracht.

Zakelijke verzekeringen voor zzp'ers en ondernemers

Daarnaast is het slim en raadzaam om ook  je inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering onder de loep te nemen. Hier zijn wellicht aanpassingen nodig nu je gezinssamenstelling is veranderd. Niet vergeten dus!

Zzp’er met een kinderwens? Kies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering!

Nu we je een aantal tips en aandachtspunten hebben gegeven, willen we je laten zien waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering volgens ons bijna onmisbaar is bij een aanstaande gezinsuitbreiding. 

Zoals al eerder aangegeven, zijn zwangerschappen en geboortes super onvoorspelbaar. Cliché, maar waar. Bij Insify houden we niet van onvoorspelbaar. Daarom kan je er met de Insify AOV voor kiezen om je vaste lasten te verzekeren, of een groot deel van je inkomen.

Daarnaast is het interessant om te weten dat als je een AOV hebt afgesloten, die uitkeert bij zwangerschap, dit geen effect heeft op de hoogte van je ZEZ-uitkering. Je ZEZ-uitkering wordt netto uitgekeerd.

Met de Insify AOV hoef jij je over arbeidsongeschiktheid door zwangerschap minder zorgen te maken. Zo krijg je al een uitkering als je meer dan 25% arbeidsongeschikt raakt. Zo heb je een financieel vangnet - ook als je langer niet kunt werken. Je kan je AOV zelf samenstellen en bijvoorbeeld kiezen voor een uitkeringsduur van 5 jaar of simpelweg tot je 67ste.

Let op: Je moet bij ons minimaal twee jaar voordat je een kind krijgt - of adopteert - een AOV hebben afgesloten om recht te hebben op een uitkering voor de gezinsuitbreiding.

Je berekent bij ons in 2 minuten je premie en vraagt je AOV al in 15 minuten aan. Je zit bij Insify ook niet vast aan een langdurig contract. Je kan ‘m - in tegenstelling tot de meeste verzekeraars - zelfs dagelijks opzeggen én je ontvangt in het eerste jaar 20% korting. 

Wat kan je nog meer verwachten van de AOV-uitkering bij Insify?

Polisvoorwaarden

Bekijk de polisvoorwaarden van onze AOV om meer te lezen over de exacte dekking en de toepasselijke voorwaarden.

Heb je vragen over de AOV van Insify?

Neem dan vooral contact op met onze experts. Ze helpen je met alle liefde op weg.

Disclaimer

We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden. 

De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bereken je premieTerug naar blog overzicht