Disclaimer

1. Disclaimer.

Welkom op de site van Insify Nederland Bemiddelaar BV (‘Insify’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’)! Insify is een bemiddelaar en adviseur in bedrijfsverzekeringen en we richten ons met name op ZZP’ers en kleine ondernemingen met 2-10 werknemers in dienst. Op onze website kan je simpel en snel online verzekeringen aanvragen en afsluiten. We hebben daartoe samenwerkingsverbanden afgesloten met verzekeraars (‘partner/verzekeraar’) Nationale Nederlanden en we zijn druk bezig om andere verzekeraars aan te laten sluiten. Onze activiteiten vallen onder de AFM vergunning onder nummer 12047432, zoals die aan onze zustermaatschappij Insify Nederland BV is verleend.Via Insify regel je zelf je zakelijke verzekeringen. Dit doen we op basis van zogeheten ‘execution only’, wat betekent dat we jou geen specifiek of individueel advies verstrekken over de arbeidsongeschiktheidsverzekering of schadeverzekeringen. Wat we wel doen is jouw de informatie verstrekken zoals we dat daarover aangeleverd krijgen van onze partner/verzekeraar en jou desgewenst verder in contact brengen met deze partner/verzekeraar.De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er onjuistheden op de website staan, waaronder premies of informatie over bepaalde verzekeringen. Het is geheel voor jouw rekening en risico om gegevens en informatie zoals die op onze website staan te gebruiken; voor eventuele schade die jij daarbij oploopt zijn wij niet aansprakelijk.Verder geldt dat alle op onze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, onze eigendom zijn of ons in licentie zijn gegeven en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is jou als gebruiker van onze website niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming.

2. Cookiebeleid.

Op onze website maken we gebruik van functionele, analytische cookies en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestanden en bevatten informatie over o.a. jouw surfgedrag. Deze cookies worden niet bij ons opgeslagen maar op jouw eigen apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone). Tevens zijn deze cookies uniek per bezoeker en bevatten alleen bruikbare informatie voor onze server die de cookie naar jouw apparaat heeft verzonden. Cookies zijn ten alle tijden makkelijk te verwijderen op elk apparaat. Bij jouw eerste bezoek aan onze website word je gevraagd welke cookie instellingen jij wenst te gebruiken bij jouw bezoeken aan onze website. Je krijgt daarbij de mogelijkheid om jouw voorkeursinstelling aan te vinken, nadat je eerst de mogelijkheid hebt gekregen om ons cookiebeleid te lezen.

3. Privacybeleid .

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, kan het voorkomen dat jij jouw persoonlijke informatie (‘persoonsgegevens’) beschikbaar dient te stellen. In ons privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegeven we verwerken voor welk doel en op welke veilige manier, onder welke voorwaarden we jouw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden, hoe lang we jouw persoonsgegevens (moeten) bewaren en waar en op welke manier jij jouw rechten kan inroepen.

4. Algemene voorwaarden.

Naast Insify’s Disclaimer, Cookiebeleid en Privacybeleid, zijn voor het overige Insify’s algemene voorwaarden van toepassing. We gebruiken deze voorwaarden om duidelijk met je af te spreken welke rechten en plichten jij en wij gezamenlijk hebben ten aanzien van de diensten en producten die wij je leveren. Je kunt de Insify algemene voorwaarden ook downloaden of opslaan, of je kunt ze printen. Klik hier als je wil dat wij ze aan je emailen.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Insify zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Insify uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Insify geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.