Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens berust bij:

 • Insify Holding BV

 • Adres: Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam,

 • Email: support@insify.nl

Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het bovenstaande e-mailadres.

Welke gegevens voor hoe lang?

Zoals je zult zien als je onze website bezoekt en je specifieke informatie opvraagt over een verzekering, vragen we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals leeftijd, beroep, huwelijkse staat, etc. Het hangt er namelijk vanaf welk soort verzekering je aanvraagt: voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid is het nodig om bijzondere persoonsgegevens zoals BSN, strafrechtelijk verleden, etc. op te vragen en door te geven aan de partner/verzekeraar. We bewaren jouw persoonsgegevens zolang we dat volgens de wet verplicht zijn. Daarna verwijderen wij je gegevens, of maken je gegevens anoniem. Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

Indien je voor een rechtspersoon (zoals een B.V.) en de aan die rechtspersoon gelieerde betrokkenen (zoals aandeelhouders, vennoten, maten, medewerkers, etc.) informatie opvraagt, zullen wij uit openbare bronnen, zoals het handelsregister, informatie over die betrokkenen opvragen en aldus verwerken. Ook de verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van ons privacy statement. We verwachten en gaan ervan uit dat je als aanvrager de genoemde betrokkenen erop wijst dat je mede namens hen aan ons informatie opvraagt en dat hun uit openbare bronnen verstrekte persoonsgegevens volgens onze privacy statement worden verwerkt.

Voor welk doel?

De persoonsgegevens die we van je verwerken, gebruiken we om de dienst te kunnen leveren die je van ons vraagt. Dat betekent dat we met jouw persoonsgegevens een vergelijking voor je kunnen maken, je behoeften en voorkeuren in kaart kunnen brengen, je kunnen laten zien welke producten of diensten bij jouw situatie passen en om het product van je keuze voor je aan te vragen bij onze partner/verzekeraar teneinde de dienst of product van je keuze te kunnen leveren. Ook houden we bij hoe en wanneer wij contact met je hebben.

Om je beter te leren kennen.

Een gedeelte van je gegevens gebruiken we ook om een klantprofiel te maken. Dat klantprofiel hebben we soms nodig om je (beter) te kunnen adviseren, maar we gebruiken het ook voor onze eigen marketing. Dan maken we de communicatie met jou persoonlijker of we attenderen je op een product of dienst waarvan we denken dat het bij je situatie past.

Je hebt altijd de vrijheid om alle informatie en producten te bekijken en je eigen keuzes te maken. Ook nemen we geen geautomatiseerde besluiten die gevolgen voor je hebben op basis van deze profielen.

We gebruiken hiervoor:

 • Informatie die we van je hebben omdat je klant bij ons bent.

 • Informatie die we van je hebben op basis van jouw klikgedrag in onze mailings.

 • Informatie die we van je hebben op basis van jouw browsegedrag op onze website, mits je cookies hebt geaccepteerd.

 • Informatie die we actief bij je hebben uitgevraagd, bijvoorbeeld over je interesses, de manier waarop je keuzes maakt, hoe je jezelf ziet en/of wat je belangrijk vindt. Als we je actief om extra informatie vragen voor dit doel, zeggen we dat er altijd bij.

 • Informatie die we van andere bedrijven krijgen, zoals marktinformatie of informatie uit openbare bronnen. Als we persoonsgegevens van andere partijen over jou krijgen, staat dat onder het kopje "Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie kunnen wij die delen?" en vertellen we je dat ook als we op basis van die gegevens contact met je opnemen.

Wil je niet dat wij jouw gegevens voor marketing-doeleinden gebruiken? Dan kun je dit altijd bij ons aangeven. Wij zullen jouw klantprofiel dan niet langer gebruiken om je gepersonaliseerd te benaderen.

Verder gebruiken we jouw persoonsgegevens ook om fraude en misbruik tegen te gaan en ons aan de wet te houden, maar ook om wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek te doen, bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of ons aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten.

Voor onderzoek

We vinden het belangrijk om je gegevens actueel te houden. Daarom kunnen we, in het kader van onze zorgplicht en gerechtvaardigd belang, onderzoek doen naar je onderneming om te zorgen dat jouw gegevens altijd up-to-date zijn. We doen dit om bijvoorbeeld onder- en oververzekering te voorkomen. Hiervoor kunnen openbare bronnen zoals Linkedin, het handelsregister, sociale media etc. worden gebruikt. Dit kan gaan om gegevens zoals het aantal werknemers, de bedrijfsactiviteiten, omzetgegevens en adresgegevens. Als daarin verschillen zijn sinds het aangaan van de verzekering, zullen we dit uiteraard met je opnemen. Je bent nog steeds verplicht om als verzekerde wijzigingen die van belang zijn voor de verzekering te melden aan ons. Persoonsgegevens kunnen bij dit soort onderzoek worden verwerkt in overeenstemming met de overige bepalingen van dit privacy statement.

Welke rechtsgrond?

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor: i) de uitvoering van een overeenkomst, of ii) het naleven van (een) wettelijke verplichting(en), of iii) behartiging van de gerechtvaardigde belangen, of in specifieke gevallen toestemming.

Delen we persoonsgegevens?

Ja, dat doen we omdat dat soms nodig is. Bijvoorbeeld aan onze partner/verzekeraar omdat die ons helpt bij het leveren van onze diensten aan jou, bijvoorbeeld door premies te berekenen of ons en jou informatie geven over jouw gewenste verzekering. Of voor andere dienstverleners, zoals technische dienstverleners die onze website hosten of partijen die ons helpen om (veilig) informatie uit te wisselen. Maar ook aan partijen die ons helpen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of fraude te bestrijden. In ieder geval zullen we jouw persoonsgegevens niet delen met partijen die buiten de EER zijn gevestigd.

Jouw rechten.

De AVG geeft jouw bepaalde rechten m.b.t. ons gebruik van jouw persoonsgegevens en uiteraard stellen we jou in de gelegenheid om die rechten te handhaven. Dat betekent dat je jouw persoonsgegevens bij ons kunt opvragen, kan laten wijzigen of verwijderen (voor zover we dit wettelijk ook mogen). Ook kan je bezwaar maken, evt. verleende toestemming intrekken, je gegevens laten overdragen aan een andere partij, of het gebruik tijdelijk beperken. Stuur ons een mail aan support@insify.nl, of een brief aan Insify, Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam, dan krijg je van ons z.s.m., maar binnen 4 weken een inhoudelijke reactie.

Delen we persoonsgegevens?

Als je via Insify een verzekering bij verzekeraar Great Lakes Insurance SE (hierna: "GLISE") aanvraagt, geeft Insify de volgende categorieën persoonsgegevens door aan GLISE:

 • Bedrijfsnaam

 • Bedrijfsregistratienummer bij KvK

 • Bedrijfsadres

 • Jaaromzet

 • Personeelsbestand

Voor zover jij deze persoonsgegevens niet zelf aan Insify hebt verstrekt, zijn deze afkomstig uit de volgende bronnen:

 • Kamer van Koophandel

 • Company.info

 • Pro6PP

 • ComplyAdvantage

GLISE verwerkt ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de GLISE privacyverklaring.

Versiebeheer.

Ons privacybeleid is aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld als wetgeving wijzigt of als onze dienstverlening wijzigt. Deze laatste versie dateert van 12 Mei 2021.