Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens berust bij:

 • Insify Holding BV

 • Adres: Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam

 • Email: support@insify.nl

Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het bovenstaande e-mailadres.

Welke gegevens voor hoe lang?

Zoals je zult zien als je onze website bezoekt en je specifieke informatie opvraagt over een verzekering, vragen we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals bijvoorbeeld je leeftijd, beroep of huwelijkse staat. De gevraagde gegevens zijn mede afhankelijk van het soort verzekering dat je aanvraagt. Naast de gegevens die je zelf aan ons verstrekt, kunnen wij ook op andere manieren gegevens over jou verzamelen, zoals informatie uit openbare bronnen.

Indien je voor een rechtspersoon (zoals een B.V.) en de aan die rechtspersoon gelieerde betrokkenen (zoals bijvoorbeeld bestuurders, aandeelhouders, vennoten, maten en medewerkers) informatie opvraagt, zullen wij uit openbare bronnen, zoals het handelsregister, informatie over die betrokkenen opvragen en aldus verwerken. Ook de verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van deze privacy statement. We verwachten en gaan ervan uit dat je als aanvrager de genoemde betrokkenen erop wijst dat je mede namens hen aan ons informatie opvraagt en dat hun uit openbare bronnen verstrekte persoonsgegevens volgens onze privacy statement worden verwerkt.

We bewaren je persoonsgegevens, zolang we deze nodig hebben of zolang wij dat volgens de wet verplicht zijn. Daarna verwijderen wij je gegevens, of maken je gegevens anoniem. Ook als je een aanvraag niet voltooid of doorzet, of als deze wordt afgewezen, of als we je geen verzekering kunnen aanbieden, bewaren we je gegevens zo lang als wettelijk is toegestaan om deze te kunnen gebruiken voor onderzoek en fraudebestrijding. 

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. 

Bijzondere persoonsgegevens

Voor sommige verzekeringen hebben we bijzondere persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onder bijzondere persoonsgegevens vallen:

 • Burgerservicenummer (BSN) 

 • Financiële gegevens 

 • Betaalgegevens 

 • Gezondheids- en medische gegevens 

 • Strafrechtelijke gegevens 

 • Fraude gegevens 

Bijzondere persoonsgegevens vragen wij alleen als wij deze nodig hebben voor de dienst die je van ons vraagt. We gaan extra voorzichtig met deze gegevens om.  

Communicatie 

Wij houden bij hoe en wanneer wij contact met je hebben. Je kunt hierbij denken aan de volgende contactmomenten:

 • Als je onze website gebruikt

 • Alle brieven en emails

 • Eventuele telefoon- en chatgesprekken

 • Contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Wij slaan onze communicatie met jou op om vast te leggen wat wij met je afspreken en om onze communicatie te kunnen verbeteren. 

Voor welk doel?

De persoonsgegevens die we van je verwerken, gebruiken we om de dienst te kunnen leveren die je van ons vraagt. Dat betekent dat we met jouw persoonsgegevens een vergelijking voor je kunnen maken, je behoeften en voorkeuren in kaart kunnen brengen, je kunnen laten zien welke producten of diensten bij jouw situatie passen en om het product van je keuze voor je aan te vragen bij onze partner teneinde de dienst of product van je keuze te kunnen leveren. 

Om je beter te leren kennen

Een gedeelte van je gegevens gebruiken we ook om een klantprofiel te maken. Dat klantprofiel hebben we soms nodig om je een (beter/relevanter) aanbod te kunnen doen, maar we gebruiken het ook voor onze eigen marketing. Dan maken we de communicatie met jou persoonlijker of we attenderen je op een product of dienst waarvan we denken dat het bij je situatie past.

Je hebt altijd de vrijheid om alle informatie en producten te bekijken en je eigen keuzes te maken. 

We gebruiken hiervoor:

 • Informatie die we van je hebben omdat je klant bij ons bent.

 • Informatie die we van je hebben op basis van jouw klikgedrag in onze mailings.

 • Informatie die we van je hebben op basis van jouw browsegedrag op onze website, mits je cookies hebt geaccepteerd.

 • Informatie die we actief bij je hebben uitgevraagd, bijvoorbeeld over je interesses, de manier waarop je keuzes maakt, hoe je jezelf ziet en/of wat je belangrijk vindt. Als we je actief om extra informatie vragen voor dit doel, zeggen we dat er altijd bij.

 • Informatie die we van andere bedrijven krijgen, zoals marktinformatie of informatie uit openbare bronnen. Als we persoonsgegevens van andere partijen over jou krijgen, staat dat onder het kopje "Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie kunnen wij die delen?" en vertellen we je dat ook als we op basis van die gegevens contact met je opnemen.

Wil je niet dat wij jouw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken? Dan kun je dit altijd bij ons aangeven. Wij zullen jouw klantprofiel dan niet langer gebruiken om je gepersonaliseerd te benaderen.

Verder gebruiken we jouw persoonsgegevens ook om fraude en misbruik tegen te gaan en ons aan de wet te houden, maar ook om wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek te doen, bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of ons aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten.

Voor onderzoek

We vinden het belangrijk om je gegevens actueel te houden. Daarom kunnen we, in het kader van onze zorgplicht en gerechtvaardigd belang, onderzoek doen naar jou en/of je onderneming om te zorgen dat jouw gegevens altijd up-to-date zijn. We doen dit om bijvoorbeeld onder- en oververzekering te voorkomen. Hiervoor kunnen openbare bronnen zoals Linkedin, het handelsregister, sociale media etc. worden gebruikt. Dit kan gaan om gegevens van je onderneming, zoals het aantal werknemers, de bedrijfsactiviteiten, omzetgegevens en adresgegevens, of gegevens van jezelf. Als daarin verschillen zijn sinds het aangaan van de verzekering, zullen we dit uiteraard met je opnemen. 

Je bent nog steeds verplicht om als verzekerde wijzigingen die van belang zijn voor de verzekering te melden aan ons. Persoonsgegevens kunnen bij dit soort onderzoek worden verwerkt in overeenstemming met de overige bepalingen van dit privacy statement.

Welke rechtsgrond?

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor: i) de uitvoering van een overeenkomst, of ii) het naleven van (een) wettelijke verplichting(en), of iii) behartiging van de gerechtvaardigde belangen, en in specifieke gevallen op basis van je toestemming.

Delen we persoonsgegevens?

Ja, dat doen we omdat dat soms nodig is. We delen bijvoorbeeld gegeven tussen de verschillende entiteiten van de Insify groep, maar ook met onze partners/verzekeraars omdat deze ons helpen bij het leveren van onze diensten aan jou, bijvoorbeeld door premies te berekenen, ons en jou informatie te geven over verzekeringen, premies te incasseren of claims af te handelen. Of met andere dienstverleners, zoals technische dienstverleners die onze website hosten, bedrijven die ons helpen onze producten onder de aandacht te brengen of partijen die diensten leveren om (veilig) informatie uit te wisselen. Delen doen we ook met partijen die ons helpen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of fraude te bestrijden. In ieder geval zullen we jouw persoonsgegevens niet delen met partijen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

Als je via ons een verzekering bij verzekeraar Great Lakes Insurance SE (hierna: "GLISE") aanvraagt, geven wij je persoonsgegevens door aan GLISE. GLISE verwerkt de ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, dit beleid kan je hier vinden: link.  

Indien je via ons een verzekering bij iptiQ Life S.A. (hierna: “iptiQ”) afsluit, geven wij je persoonsgegevens door aan iptiQ. In dit geval verwerkt iptiQ de ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming haar eigen privacybeleid, dit beleid kan je hier vinden: link.  

Voor medische acceptatie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het behandelen van arbeidsongeschiktheidsclaims werken wij samen met Sedgwick. Om dit mogelijk te maken delen wij indien nodig (bijzondere) persoonsgegevens met Sedgwick. Het privacybeleid van Sedgwick is hier te vinden: link

Geautomatiseerde besluitvorming 

Voor het berekenen van je premie en het beoordelen van je aanvraag kunnen wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat wij op basis van de informatie die wij over je hebben verzameld een beslissing nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. 

Wil je meer informatie over een beslissing ontvangen of ben je het niet eens met een uitkomst? Stuur ons een mail op support@insify.nl, of een brief op Insify, Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam, dan krijg je van ons zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken een inhoudelijke reactie. 

Jouw rechten

De AVG geeft jouw bepaalde rechten met betrekking tot ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat je jouw persoonsgegevens bij ons kunt opvragen, kan laten wijzigen of verwijderen (voor zover we dit wettelijk ook mogen). Ook kan je bezwaar maken, eventueel verleende toestemming weer intrekken, je gegevens laten overdragen aan een andere partij, of het gebruik tijdelijk beperken. 

Stuur ons een mail op support@insify.nl, of een brief op Insify, Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam, dan krijg je van ons zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken een inhoudelijke reactie.

Versiebeheer

Ons privacybeleid is aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld als wetgeving wijzigt of als onze dienstverlening wijzigt. Deze laatste versie dateert van 30 november 2022.