AOV uitkering - Dit moet jij erover weten

Persoon op krukken

Bij Insify weet je dat je eenvoudig je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt afsluiten. Nu wil je waarschijnlijk ook meer weten over je dekking. Oftewel je AOV uitkering.

Anton Lunshof 20-12-2022

In deze blog leer je alles over hoe je jouw verzekerde bedrag (uitkering) kiest, hoe het werkt om je uitkering aan te vragen, hoeveel je uitgekeerd krijgt (bruto en netto) en wanneer je jouw AOV uitkering kunt ontvangen. Plus, wat gebeurt er als je geen recht meer hebt op een uitkering? 

Goed om te weten: Alleen bij Insify hoef je als je arbeidsongeschikt wordt en een uitkering krijgt, geen premie meer te betalen. Bij andere AOV-aanbieders moet je van je uitkering ook je premie betalen. 

Hoe kies je de hoogte van je AOV uitkering?

Let er bij het bepalen van de hoogte van je uitkering op dat je in ieder geval je vaste lasten ermee kunt betalen. Zo kom je niet financieel in de knel. Hier bovenop heb je een bedrag nodig voor je levensonderhoud en andere uitgaven. 

Stel je vaste lasten bedragen 1500 euro in de maand. Dan kun je bij Insify maximaal deze vaste lasten plus een bedrag van 1000 euro kiezen als verzekerd bedrag, oftewel hoogte van je uitkering AOV. Dit is dan je uitkering wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Je hebt dan gekozen voor een verzekerd bedrag - uitkering - van 2500 euro in de maand. 

Bruto of netto uitkering

Je krijgt deze 2500 euro AOV-uitkering netto, wanneer je ervoor kiest om je AOV-premie niet aftrekbaar te maken van de belasting in Box 1. Als je kiest voor een aftrekbare premie, dan krijg je ook minder uitgekeerd (van 37% tot 50% minder). Houd daar goed mee rekening als jij je keuze maakt voor een AOV.

Euros

Hoe kun je jouw AOV uitkering aanvragen? 

Uiteraard heb je alleen recht op een uitkering als je daadwerkelijk een AOV hebt afgesloten. Zodra er iets misgaat waardoor je arbeidsongeschikt raakt - door ziekte, een ongeval of gezinsuitbreiding - is het van belang dat je medisch laat vaststellen dat je arbeidsongeschikt bent op dat moment. Meld tegelijkertijd bij je verzekeraar wat er aan de hand is en zij kunnen je ook begeleiden bij dit proces. Vervolgens gaat je verzekeraar op basis van jouw beroep, kwaliteiten en het medische rapport van je arts bepalen hoe arbeidsongeschikt je bent. Uit dit onderzoek rolt een arbeidsongeschiktheidspercentage op basis waarvan je een uitkering ontvangt. 

Hoeveel bedraagt je AOV uitkering bij arbeidsongeschiktheid? 

Hoeveel je krijgt uitgekeerd hangt af van hoeveel je nog kunt werken. Kun je helemaal niet meer werken en ben je daarmee volledig arbeidsongeschikt, dan ontvang je jouw volledige verzekerde bedrag. 

Ben je slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijg je een deel van je uitkering. Bij Insify heb je recht op een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. Als je AOVs vergelijkt, let er dan op dat dit percentage niet veel hoger ligt. 

Stel je hebt gekozen voor een uitkering van 2500 euro per maand, dan krijg je op basis van je arbeidsongeschiktheidspercentage een percentage van die uitkering. Dit ziet er als volgt uit: 

% arbeidsongeschiktheid

% uitkering

Voorbeelduitkering:

0-24%

0%

€0,-

25-34%

30%

€750,-

34-44%

40%

€1000,-

45-54%

50%

€1250,-

55-64%

60%

€1500,-

65-79%

75%

€1875,-

80-100%

100%

€2500,-

De uitkering die je ontvangt is netto. Je krijgt dus als AOV uitkering netto je verzekerde bedrag op je rekening gestort als je meer dan 80% arbeidsongeschikt bent. 

Een man is aan het wachten

Wanneer krijg je jouw AOV uitkering? 

Je krijgt je uitkering als je medisch vastgesteld arbeidsongeschikt bent door een ziekte, ongeval of gezinsuitbreiding. Als dit komt door mentale klachten, dan krijg je alleen een uitkering als je deze optie hebt meeverzekerd. Daarnaast bepalen de volgende keuzes wanneer je precies je uitkering krijgt en voor hoelang: 

  • Je wachttijd (ofwel eigen risico periode): Dit is de periode die je zelf hebt gekozen te overbruggen, bijvoorbeeld 1 maand, 2 maanden, 6 maanden of zelfs 2 jaar. Hoe langer je wachttijd, hoe lager je premie. 

  • Je uitkeringsduur: Dit is de periode dat je jouw uitkering ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Je kunt bij Insify kiezen tussen 2 jaar, 5 jaar en tot je 67ste. 

  • Je eindleeftijd: Dit is de leeftijd tot wanneer je recht hebt op een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Als je bijvoorbeeld toch al weet dat je met je 60ste met pensioen gaat, dan is het niet nodig om hierna ook nog een AOV te hebben. 

Zodra je jouw uitkering krijgt, ook als het slechts een percentage ervan is, hoef je bij Insify géén premie meer te betalen. Bij alle andere verzekeraars betaal je dan nog van je uitkering, ook je premie. Let hier dus op bij het maken van je keuze voor een AOV. 

Snel inzicht in wanneer je wel en niet een uitkering krijgt

In deze tabel vind je de scenario's waarin je wel of niet recht hebt op een uitkering.

Wel recht op een AOV uitkering

Geen recht op een AOV uitkering

Als je een AOV hebt

Als je géén AOV hebt

Als je medisch vastgesteld arbeidsongeschikt bent

Als niet medisch vastgesteld kan worden dat je arbeidsongeschikt bent

Voor meer dan 25%

Of wanneer je niet meer dan 25% arbeidsongeschikt bent

Door ziekte, een ongeval of gezinsuitbreiding

Als dit komt door uitgesloten oorzaken, zoals roekeloos gedrag en eigen schuld

Als je ook voor arbeidsongeschiktheid door mentale klachten verzekerd bent

Als je niet voor arbeidsongeschiktheid door mentale klachten verzekerd bent

Als je tijdig je premies betaalt

Als je jouw premie niet tijdig betaalt

Zodra je wachttijd voorbij is (je eigen risico periode) en je dan nog arbeidsongeschikt bent

Voordat je wachttijd voorbij is of als je niet meer arbeidsongeschikt bent nadat je wachttijd is verstreken

Als je dan nog verzekerd bent met betrekking tot de uitkeringsduur die je hebt gekozen

Als je niet meer recht hebt op een uitkering omdat je uitkeringsduur voorbij is

Tot je gekozen eindleeftijd

Na je gekozen eindleeftijd

Hoe zit het met een AOV uitkering bij zwangerschap?

Zwangere vrouw

Alle verzekeraars dekken zwangerschap. Maar wat ze vaak doen is slechts 4 maanden uitkeren en hier de wachttijd vanaf halen. Vaak eindig je dan zonder uitkering. Dat is niet heel transparent. 

Bij Insify doen we dat niet. Je uitkering is bij zwangerschap niet afhankelijk van je wachttijd. Je krijgt de hele 16 weken gewoon uitgekeerd. 

Wat als je als zzp'er geen AOV hebt en arbeidsongeschikt raakt? 

Als zzp'er heb je geen automatische verzekering bij arbeidsongeschiktheid en géén vangnet vanuit de overheid. Je moet daarom om dit risico te dekken zelf voor een vervangend inkomen zorgen voor de periode tot je recht hebt op AOW of je pensioen. Als je géén AOV hebt, heb je een aantal mogelijkheden om je vaste lasten te dekken: 

  • Je hebt zelf mogelijk voldoende inkomsten achter de hand door een pensioen.

  • Je hebt veel eigen vermogen in je bedrijf, spaarrekening of eigen huis en kunt hiervan verder leven. 

  • Je bent gedeeltelijk in loondienst en kunt aanspraak maken op de loondoorbetalingsplicht. 

  • Je partner verdient genoeg om jouw verlies van inkomsten te dekken. 

Wanneer dit geen opties voor jou zijn, kun je heel eventueel in de bijstand. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van hoeveel je partner verdient en hoeveel spaargeld je hebt. Als dit te veel is, kun je hier geen beroep op doen. 

Het is dus niet zo dat je zomaar recht hebt op een andere uitkering. Als ondernemer heb je dus geen vangnet als je er zelf geen geregeld hebt. Om die reden overweegt de overheid ook om de AOV voor zzp'ers verplicht te maken. 

Dennenappel in handen

Regel nu dat jij een AOV uitkering krijgt als het misgaat

Op zoek naar een goede AOV? Met de nieuwe AOV van Insify kun je zelf je eigen dekking samenstellen in slechts 15 minuten - 100% online. Vandaag vraag je 'm aan, morgen ben je al verzekerd. 

Uniek in vergelijking met andere verzekeraars is de vaste lage premie, €0,- extra kosten én dat onze AOV dagelijks opzegbaar is. Mocht je hier meer over willen weten, neem gewoon even contact met ons op. 

Meer lezen over de AOV

Vergelijk arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Verplichte AOV vanaf 2027 Waarom Insify de nieuwe AOV heeft ontwikkeld Hoe jij op je AOV kunt besparen

Bereken nu je AOV-premie