Is het slim om je AOV-premie aftrekbaar te maken?

IFY Blog 6StepsFreelancer

Als ondernemer kun jij ervoor kiezen om de premie die je voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaalt, voor de belasting af te trekken van je inkomen. Maar is het wel slim om hiervoor te kiezen?

Anton Lunshof 25-04-2023

In dit artikel gaan we in op alle voor- en nadelen van een aftrekbare AOV-premie, inclusief een rekenvoorbeeld. Welke keuze je ook maakt, een AOV-premie geldt nooit als zakelijke kostenpost die je kunt aftrekken als kosten voor je onderneming.

Disclaimer: Deze blog betreft geen advies. Onderzoek zelf altijd wat het beste bij jou past en vraag eventueel advies van een (fiscale) adviseur.

Wat gebeurt er als je kiest voor een aftrekbare premie?

Bij een aftrekbare premie trek je de premie die je voor je AOV betaalt af van je inkomen waardoor je minder belasting betaald.

Heb je je premie afgetrokken en raak je vervolgens arbeidsongeschikt, dan zal de Belastingdienst de AOV-uitkering die je krijgt als een vorm van inkomen beschouwen en zal je hierover belasting moeten betalen.

Afhankelijk de hoogt van je AOV-uitkering en eventueel ander inkomen, betaal je meestal tussen de 15% en 40% belasting over de uitkering. Deze belasting wordt ingehouden op je uitkering waardoor het bedrag dat je ontvangt lager wordt.

Het kan voorkomen dat het bedrag dat je uiteindelijk krijgt, na aftrek van de belasting, misschien niet genoeg is om je vaste lasten te dekken. Hou hier rekening mee bij het kiezen van een AOV.

Let op: Je AOV-uitkering telt mee als inkomen voor bepaalde regelingen van de overheid, bijvoorbeeld voor Toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen. Je AOV-uitkering kan er ook voor zorgen dat je geen of minder recht hebt op die regelingen.

Hoe het praktisch werkt als je kiest voor een aftrekbare premie

AOV-premie betalen en belastingvoordeel ontvangen

 • Je betaalt je AOV-premie aan je verzekeraar. De premie die je betaalt is de premie die op je polisblad staat. Dit is altijd het bruto bedrag.

 • Je kunt bij de Belastingdienst een Voorlopige aangifte doen zodat je het verwachte belastingvoordeel tijdens het belastingjaar krijgt uitgekeerd.

 • Na afloop van het jaar doe je belastingaangifte. Daarin moet je de betaalde AOV-premie invullen als “uitgave voor andere inkomensvoorzieningen” (mogelijk zit die al in je vooraf ingevulde aangifte). Zodra de Belastingdienst je aangifte heeft verwerkt zal het belastingvoordeel waar je recht op hebt worden bepaald en uitgekeerd (verrekend met eventuele voorschotten die je al hebt ontvangen).

Een uitkering ontvangen

 • Krijg je een uitkering? Dan houdt je verzekeraar bij een aftrekbare premie een deel van de uitkering in als belasting en maakt dit deel over aan de Belastingdienst. Je ontvangt iedere maand een overzicht waaruit blijkt hoeveel belasting er is ingehouden.

 • In de belastingaangifte geef je de ontvangen uitkeringen op. Dit doe je als brutobedragen (dus voordat er belasting werd ingehouden), en als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking (dus niet als inkomen als ondernemer).

 • Je opgegeven AOV-uitkeringen tellen mee in je “belastbaar inkomen uit werk en woning”. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat sommige regelingen van de overheid naar je inkomen kijken om te bepalen of je bijvoorbeeld recht hebt op bepaalde Toeslagen. Ontving je in hetzelfde jaar Toeslagen en ook een AOV-uitkering, dan kan het zijn dat je Toeslagen opnieuw berekend worden en deze lager uitvallen. Je moet het verschil dan terugbetalen aan de overheid.

Wat gebeurt er als je kiest voor een niet-aftrekbare premie?

Wanneer jij niet kiest voor een aftrekbare premie, dan kun jij je AOV-premie niet aftrekken van je inkomen.  

Heb je je premie niet afgetrokken van je belasting en raak arbeidsongeschikt, dan ziet de Belastingdienst de AOV-uitkering die je krijgt niet als een vorm van inkomen en hoef je hierover geen belasting te betalen. Met andere woorden, in dit geval ontvang je het exacte bedrag dat jij hebt uitgekozen toen je je AOV afsloot. 

Je AOV-uitkering telt in deze situatie ook niet mee als inkomen voor bepaalde overheidsregelingen. Hierdoor komt niet in het geding of jij recht hebt op bepaalde toeslagen of niet. 

Hoe het praktisch werkt als je kiest voor een niet-aftrekbare premie

Premie betalen en niets aangeven aan de belasting

 • Je betaalt gewoon je AOV-premie aan je verzekeraar. De premie die je betaalt is de premie die op je polisblad staat. 

 • Voor je AOV-premie hoef je geen voorlopige aangifte te doen.

 • Je hoeft je AOV-premie niet op te geven in je belastingaangifte.

Je uitkering netto ontvangen

 • Als je een AOV-uitkering krijgt, wordt hier geen belasting op ingehouden. Je ontvangt geen loonstroken.

 • Je hoeft je AOV-uitkeringen niet op te geven in je belastingaangifte.

 • Je opgegeven AOV-uitkeringen tellen niet mee als “belastbaar inkomen uit werk en woning”. Of je recht hebt op Toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen wordt niet beïnvloed door je AOV-uitkeringen.

Een rekenvoorbeeld 

Jan en Anita betalen elk €100 per maand voor een AOV met een verzekerd bedrag van €2.000 per maand. Jan heeft gekozen voor een aftrekbare premie, Anita niet. 

Jan betaalt per maand €100,- voor de verzekering, maar krijgt ieder jaar zo’n €444,- terug van de belasting (zijn inkomen is €60.000 per jaar). 

Anita betaalt per maand €100,- aan haar verzekeraar.

Na 4 jaar verzekerd te zijn botsen Jan en Anita tegen elkaar op de skipiste en kunnen door een hersenschudding allebei 3 maanden niet werken. Na een wachttijd van 1 maand hebben ze allebei twee maanden lang recht op een uitkering.

Jan heeft recht op een uitkering van €2.000,- per maand. Door de belasting blijft hier slechts €1.031,- per maand van over (er geldt een tarief van 37%, maar de algemene heffingskorting wordt ook lager door dit extra inkomen).

Anita daarentegen ontvangt gewoon €2.000,- per maand aan uitkering. Dit betekent dat Anita na de 2 maanden uitkering voordeliger uit is dan Jan.

Let op: Jan en Anita zijn beiden bij Insify verzekerd en hoeven daardoor géén premie te betalen terwijl ze een uitkering ontvangen. Als ze bij een andere verzekeraar aangesloten waren, hadden ze waarschijnlijk allebei van hun uitkering ook nog hun premie moeten betalen. 

Bovendien is het bij veel verzekeraars niet mogelijk om te kiezen voor een niet-aftrekbare premie. Houd hier dus goed mee rekening als je een AOV gaat afsluiten. 

Hulp bij de keuze om je premie aftrekbaar te maken of niet

Wanneer het een goede keuze kan zijn

Wanneer het geen goede keuze kan zijn

Als je nu een relatief hoog inkomen hebt (dan zit je in het hoogste belastingtarief)

Als je nu een relatief laag inkomen hebt (dan zit je in een lager belastingtarief)

Als je niet je volledige verzekerde bedrag nodig hebt om je vaste lasten te kunnen dekken

Als je zeker wilt weten dat je uitkering je vaste lasten dekt (en er geen gat ontstaat door de belastinginhouding)

Als je een klein bedrag wilt verzekeren (dan betaal je er niet veel belasting over)

Als je een relatief hoog bedrag wilt verzekeren (dan betaal je er veel belasting over)

Als je een hypotheek hebt (dan kun je je hypotheekrente aftrekken van de AOV-uitkering)

Als je een woning huurt

Als je waarschijnlijk geen recht zou hebben op Toeslagen als je arbeidsongeschikt raakt  (je woont niet in een sociale huurwoning, je hebt een flink vermogen, of je hebt een partner die zelf ook inkomen verdient)

Als je misschien recht zou hebben op Toeslagen als je arbeidsongeschikt raakt (je woont in een sociale huurwoning, je hebt weinig vermogen, of je hebt geen partner die zelf ook inkomen verdient).

Veelgestelde vragen over een belastingaftrekbare AOV-premie

Kan ik tijdens de looptijd van de verzekering aanpassen of de premie belastingaftrekbaar is?  Nee, dit kun je alleen bij het afsluiten kiezen.

Wat als het belastingstelsel verandert?  Het belastingstelsel kan veranderen. Dit kan de keuze voor een belastingaftrekbare premie gunstiger of ongunstiger maken. Helaas kunnen wij niet voorspellen wat er zal gebeuren.

Kan ik mijn AOV-premie aftrekken als zakelijke kosten voor mijn onderneming? Nee, dat is niet toegestaan. Ook al ben je ondernemer, toch staat de verzekering op jouw persoonlijke titel. De premie kun je dus aftrekken van je eigen Box 1-inkomen (tenminste, als je voor een aftrekbare premie kiest).

Disclaimer We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden. 

De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bereken je premieTerug naar blog overzicht