Is het slim om je AOV-premie aftrekbaar te maken?

Maak de goede keuze voor je AOV-premie: Aftrekbaar of niet

Als ondernemer kun jij ervoor kiezen om de premie die je voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaalt, voor de belasting af te trekken van je inkomen in Box 1 met 37% tot 50%. Maar is het wel slim om hiervoor te kiezen?

Anton Lunshof 25-04-2023

Hierdoor betaal je minder belasting en daarmee minder voor je AOV. Hoeveel minder jij precies betaalt, wordt bepaald door de hoogte van je inkomen. 

Maar is het wel slim om dit te doen? Uiteindelijk krijg je hierdoor ook een véél lagere uitkering (37% tot 50% lager).

In dit artikel gaan we in op alle voor- en nadelen van een aftrekbare AOV-premie, inclusief rekenvoorbeeld. Welke keuze je ook maakt, een AOV-premie geldt nooit als zakelijke kostenpost die je kunt aftrekken als kosten voor je onderneming.

Wat gebeurt er als je kiest voor een aftrekbare premie?

Op het moment dat jij een aftrekbare premie hebt gekozen en je arbeidsongeschikt raakt, ziet de Belastingdienst de uitkering die je krijgt als een vorm van inkomen. Dit betekent dat je hierover belasting moet betalen.  

Afhankelijk van je verzekerde bedrag en eventueel ander inkomen betaal je meestal tussen de 15% en 40% belasting over je AOV-uitkering (als je premie aftrekbaar is). De belasting wordt dus ingehouden op je uitkering. 

Het bedrag dat je ontvangt valt daardoor lager uit. Mogelijk zelfs lager dan wat je nodig hebt om je vaste lasten te dekken!

Let op: Je AOV-uitkering telt mee als inkomen voor bepaalde regelingen van de overheid: bijvoorbeeld voor Toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen. Je AOV-uitkering kan er ook voor zorgen dat je geen of minder recht hebt op die regelingen.

Documenten als symbool voor papierwerk door aftrekbare premie

Hoe het praktisch werkt als je kiest voor een aftrekbare premie

AOV-premie betalen en belastingvoordeel ontvangen

 • Je betaalt je AOV-premie aan je verzekeraar. De premie die je betaalt is de premie die op je polisblad staat. Dit is altijd het bruto bedrag.

 • Je kunt bij de Belastingdienst een Voorlopige aangifte doen zodat je het verwachte belastingvoordeel tijdens het belastingjaar krijgt uitgekeerd. Dit werkt net zoals met de hypotheekrenteaftrek.

 • Na afloop van het jaar doe je belastingaangifte. Daarin moet je de betaalde AOV-premie invullen als “uitgave voor andere inkomensvoorzieningen” (mogelijk zit die al in je vooraf ingevulde aangifte). Zodra de Belastingdienst je aangifte heeft verwerkt zal het belastingvoordeel waar je recht op hebt worden bepaald en uitgekeerd (verrekend met eventuele voorschotten die je al hebt ontvangen).

Een uitkering ontvangen

 • Krijg je een uitkering? Dan houdt je verzekeraar bij een aftrekbare premie een deel van de uitkering in als belasting en maakt dit deel over aan de Belastingdienst. Je ontvangt iedere maand een loonstrook waaruit blijkt hoeveel belasting er is ingehouden.

 • In de belastingaangifte geef je de ontvangen uitkeringen op. Dit doe je als brutobedragen (dus voordat er belasting werd ingehouden), en als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking (dus niet als inkomen als ondernemer).

 • Je opgegeven AOV-uitkeringen tellen mee in je “belastbaar inkomen uit werk en woning”. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat sommige regelingen van de overheid naar je inkomen kijken om te bepalen of je bijvoorbeeld recht hebt op bepaalde Toeslagen. Ontving je in hetzelfde jaar Toeslagen en ook een AOV-uitkering, dan kan het zijn dat je Toeslagen opnieuw berekend worden en deze lager uitvallen. Je moet het verschil dan terugbetalen aan de overheid.

Kies een aftrekbare of niet-aftrekbare AOV premie

Wat gebeurt er als je kiest voor een niet-aftrekbare premie?

Wanneer jij niet kiest voor een aftrekbare premie, dan kun jij je AOV-premie niet aftrekken van je inkomen in Box 1. 

Als je dan arbeidsongeschikt raakt en een uitkering krijgt, ziet de Belastingdienst dit niet als een vorm van inkomen. Hierdoor ontvang je het exact netto verzekerde bedrag dat jij hebt uitgekozen toen je een AOV hebt uitgezocht, volledig als uitkering op je bankrekening. 

Je AOV-uitkering telt dan ook niet mee als inkomen voor bepaalde overheidsregelingen. Hierdoor komt niet in het geding of jij recht hebt op bepaalde toeslagen of niet. 

Hoe het praktisch werkt als je kiest voor een aftrekbare premie

Premie betalen en niets aangeven aan de belasting

 • Je betaalt gewoon je AOV-premie aan je verzekeraar. De premie die je betaalt is de premie die op je polisblad staat. 

 • Voor je AOV-premie hoef je geen voorlopige aangifte te doen.

 • Je hoeft je AOV-premie niet op te geven in je belastingaangifte.

Je uitkering netto ontvangen

 • Als je een AOV-uitkering krijgt, wordt hier geen belasting op ingehouden. Je ontvangt geen loonstroken.

 • Je hoeft je AOV-uitkeringen niet op te geven in je belastingaangifte.

 • Je opgegeven AOV-uitkeringen tellen niet mee als “belastbaar inkomen uit werk en woning”. Of je recht hebt op Toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen wordt niet beïnvloed door je AOV-uitkeringen.

Een rekenvoorbeeld 

Jan en Anita betalen elk €100 per maand voor een AOV met een verzekerd bedrag van €2.000 per maand. Jan heeft gekozen voor een aftrekbare premie, Anita niet. 

Jan betaalt per maand €100,- voor de verzekering, maar krijgt ieder jaar zo’n €444,- terug van de belasting (zijn inkomen is €60.000 per jaar). 

Anita betaalt per maand €100,- aan haar verzekeraar.

Na 4 jaar verzekerd te zijn botsen Jan en Anita tegen elkaar op de skipiste en kunnen door een hersenschudding allebei 3 maanden niet werken. Na een wachttijd van 1 maand hebben ze allebei twee maanden lang recht op een uitkering.

Jan heeft recht op een uitkering van €2.000,- per maand. Door de belasting blijft hier slechts €1.031,- per maand van over (er geldt een tarief van 37%, maar de algemene heffingskorting wordt ook lager door dit extra inkomen).

Anita daarentegen ontvangt gewoon €2.000,- per maand aan uitkering. Dit betekent dat Anita na de 2 maanden uitkering voordeliger uit is dan Jan.

Let op: Jan en Anita zijn beiden bij Insify verzekerd en hoeven daardoor géén premie te betalen terwijl ze een uitkering ontvangen. Als ze bij een andere verzekeraar aangesloten waren, hadden ze allebei van hun uitkering ook nog hun premie moeten betalen. 

Bovendien is het bij veel verzekeraars niet mogelijk om te kiezen voor een niet-aftrekbare premie. Houd hier dus goed mee rekening zodra je een AOV gaat afsluiten. 

Hulp bij de keuze om je premie aftrekbaar te maken of niet

Wanneer het een goede keuze kan zijn

Wanneer het geen goede keuze kan zijn

Als je nu een relatief hoog inkomen hebt (dan zit je in het hoogste belastingtarief)

Als je nu een relatief laag inkomen hebt (dan zit je in een lager belastingtarief)

Als je niet je volledige verzekerde bedrag nodig hebt om je vaste lasten te kunnen dekken

Als je zeker wilt weten dat je uitkering je vaste lasten dekt (en er geen gat ontstaat door de belastinginhouding)

Als je een klein bedrag wilt verzekeren (dan betaal je er niet veel belasting over)

Als je een relatief hoog bedrag wilt verzekeren (dan betaal je er veel belasting over)

Als je een hypotheek hebt (dan kun je je hypotheekrente aftrekken van de AOV-uitkering)

Als je een woning huurt

Als je waarschijnlijk geen recht zou hebben op Toeslagen als je arbeidsongeschikt raakt  (je woont niet in een sociale huurwoning, je hebt een flink vermogen, of je hebt een partner die zelf ook inkomen verdient)

Als je misschien recht zou hebben op Toeslagen als je arbeidsongeschikt raakt (je woont in een sociale huurwoning, je hebt weinig vermogen, of je hebt geen partner die zelf ook inkomen verdient).

Maak de juiste keuze en vind balans voor je AOV premie

Veelgestelde vragen over een belastingaftrekbare AOV-premie

Kan ik tijdens de looptijd van de verzekering aanpassen of de premie belastingaftrekbaar is?  Nee, dit kun je alleen bij het afsluiten kiezen.

Wat als het belastingstelsel verandert?  Het belastingstelsel kan op ieder moment veranderen. Dit kan de keuze voor een belastingaftrekbare premie gunstiger of ongunstiger maken. Met een niet-aftrekbare premie weet je precies waar je aan toe bent.

Kan ik mijn AOV-premie aftrekken als zakelijke kosten voor mijn onderneming? Nee, dat is niet toegestaan. Ook al ben je ondernemer, toch staat de verzekering op jouw persoonlijke titel. De premie kun je dus aftrekken van je eigen Box 1-inkomen (tenminste, als je voor een aftrekbare premie kiest).

Zorg dat je zelf de keuze kunt maken

Bij Insify kun je gewoon kiezen voor een niet-aftrekbare arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is - in vergelijking - bij de meeste andere verzekeraars niet het geval. Zo zei Monique Wolst:

Jullie geven als enige de optie om je netto uitkering te kiezen. Zo weet ik precies wat ik krijg als er iets gebeurt, tegen een prima premie.

We raden je aan om hier goed bij stil te staan wanneer je jouw AOV uitkiest. Nog vragen hierover? Neem contact met ons op!

Bereken je premie