De verplichte AOV van de overheid: alles wat jij moet weten.

IFY Blog Hands-Laptop 02

Vanaf 2027 wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) naar alle waarschijnlijkheid verplicht. Veel ondernemers zitten niet bepaald te wachten op de verplichte AOV. Wat betekent deze regeling voor jou en hoe houd je zelf de regie in handen?

Anton Lunshof 08-03-2024

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt verplicht voor zzp'ers, freelancers en ondernemers

Althans, als het aan de overheid ligt. Maar hoe zat het ook alweer? In april 2023 zette minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, stappen voor de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers, freelancers en ondernemers. Zo kunnen alle werkende zelfstandigen vanaf dan beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit is een reactie op het feit dat veel zzp'ers momenteel niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zo blijkt dat ongeveer 4 op de 5 zzp'ers op dit moment nog géén arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben.

De verplichte AOV moet naar verwachting per 1 januari 2027 ingaan en is ontworpen om een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt te creëren zodat zzp'ers en werknemers eerlijker met elkaar concurreren.

De introductie van een acceptatieplicht Ook wordt er een acceptatieplicht geïntroduceerd, die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de zorgverzekering. Dit is een belangrijke verandering, vooral voor zzp'ers met een hoog risico, die momenteel vaak moeite hebben met het vinden van een verzekering. De overheid ziet dit als een probleem en wil zzp'ers beschermen tegen selectieve acceptatie van veel verzekeraars. Hierdoor krijgt elke zzp'er een sleutel tot een passende AOV.

Maar schijn bedriegt: deze ‘one-size-fits-all’-oplossing kan de keuzevrijheid en zelfstandigheid - de kern van het zzp-schap - aanzienlijk beperken. Het verplichte karakter dwingt zzp’ers en ondernemers in een strak keurslijf, waardoor hun onafhankelijkheid en controle over eigen zakelijke beslissingen op het spel staan. 

Bereken nu jouw AOV-premie

Voor wie geldt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal gaan gelden voor ondernemers, zzp'ers, freelancers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden) en meewerkende echtgenoten zonder én met personeel, en stuit op fikse weerstand. Zo uiten veel zelfstandigen hun ongenoegen over de slechte voorwaarden van de verzekering en is het merendeel van de zelfstandige ondernemers fel tegen de verplichting. 

Een belangrijk punt van zorg binnen de nieuwe regelgeving voor zzp'ers is de vastgestelde wachttijd van een jaar. Dit betekent concreet dat zzp'ers in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid geen geld van de overheid ontvangen. Deze periode zonder ondersteuning roept serieuze vragen op over de toekomst voor veel zelfstandigen, aangezien het een forse uitdaging kan zijn om een volledig jaar zonder inkomen te overbruggen.

IFY - Blog DE - IT versicherungen

Hoeveel dekt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een ander punt van kritiek is de beperkte dekking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekering biedt een dekking die vergelijkbaar is met het wettelijk minimumloon, namelijk 70% van het laatstverdiende inkomen, met een maandelijks maximum van 1.934 euro bruto. 

Dit betekent dat er een maximaal jaarinkomen van ongeveer 35.000 euro verzekerd kan worden. Voor veel zzp'ers is dit bedrag bij lange na niet genoeg om van rond te komen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wat kost een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De hoogte van de premie van de verplichte AOV zal naar verwachting zo’n 7,5-8,0% van het totale inkomen bedragen. Hierbij is de premie wél aftrekbaar van de belasting. Heb je als zzp'er een inkomen van 4.000 euro per maand, dan liggen de kosten voor de verplichte AOV voor jou tussen de 300 en 320 euro per maand.

IFY Blog ComparisonRCPRo

Tot wanneer loopt de verplichte AOV?

De verplichte AOV loopt tot de AOW-leeftijd. Wel wordt er beoordeeld op gangbare arbeid. Dit houdt in dat er in lijn met je ervaring en opleiding wordt gekeken naar wat je nog wel kunt doen, ook al is dit iets anders dan je huidige beroep. Plat gezegd ben je niet arbeidsongeschikt zolang je nog dozen kunt inpakken of een telefoon kunt beantwoorden.

De AOV van Insify is daarentegen een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit houdt in dat als jij jouw beroep niet kunt uitvoeren, we je op basis daarvan je uitkering betalen. Je hoeft dan niet nodeloos op zoek naar andere activiteiten die je wel nog uit kunt voeren.

Wat zijn de alternatieven voor de verplichte AOV?

Alternatieven voor een AOV zijn onder andere een Broodfonds en crowdsurances (bijvoorbeeld die van SharePeople). En alhoewel deze alternatieven op de korte termijn aantrekkelijk lijken vanwege hun lagere kosten en grotere flexibiliteit, hebben ze vaak beperkingen - zoals dekking voor een kortere periode, of lagere uitkeringen.

Een uitzondering op de verplichte AOV

Daarnaast heeft minister Van Gennip aangegeven dat er weinig AOV-alternatieven zijn die aan de voorwaarden van een opt-out voldoen: “Ik zie niet hoe een Broodfonds zonder samenwerking met een verzekeraar kan voldoen aan de eisen”, zei Van Gennip.

Om als zzp'er een uitzondering op de verplichte AOV te krijgen, is het essentieel om een AOV af te sluiten die ten minste dezelfde dekking én premievoorwaarden biedt als de AOV van de overheid. Zit jij nu bijvoorbeeld nog bij een Broodfonds, dan is de kans reëel dat je straks alsnog een AOV af moet sluiten omdat deze in de ogen van de overheid niet voldoet.

Is het verstandig om een AOV af te sluiten voordat de AOV verplicht wordt?

Het is verstandig om vóór de invoering van de verplichte AOV een eigen AOV af te sluiten. Waarom?

Flexibiliteit in dekking en voorwaarden  Door nu een AOV af te sluiten, heb je de vrijheid om een verzekering te kiezen die precies past bij jouw behoeften en risicoprofiel. Dit in tegenstelling tot de generieke dekking van de verplichte AOV. 

Voorkomen van hoge last-minute premies Naarmate de verplichte invoeringsdatum nadert, kunnen de premies voor op maat gemaakte AOV's stijgen door bijvoorbeeld een toenemende vraag. Door nu te handelen, verzeker je jezelf van gunstigere voorwaarden.

Bijna onmiddellijke dekking Met een eigen AOV ben je sneller verzekerd. Bij Insify zelfs morgen al. Dit is essentieel omdat je anders, in afwachting van de verplichte AOV, onverzekerd blijft tegen arbeidsongeschiktheid, wat een aanzienlijk financieel risico kan vormen.

Een andere belangrijke reden om te kiezen voor een particuliere verzekeraar zoals Insify is het potentieel voor een hogere uitkering of betere dekking tegen dezelfde premie als de verplichte AOV. Dit biedt niet alleen meer financiële zekerheid maar ook een verzekering die beter aansluit bij jouw unieke behoeften en omstandigheden als zelfstandig ondernemer.

Meer verzekering voor minder geld De kans is groot dat je bij een verzekeraar minder betaalt voor een AOV dan de 7,5-8% van je inkomen. Dit geldt zeker als je geen lichamelijk zwaar beroep hebt. Bij Insify betaalt meer dan 65% van onze klanten minder dan die geschatte 7,5-8%.

Meer keuzevrijheid Als je zelf een AOV kiest, heb je zelf onder controle wat de hoogte van je AOV-premie en je uitkering zal worden en hoe lang je een uitkering wilt of zonder uitkering kan rondkomen. Sluit je zelf een AOV af, dan ben je niet overgeleverd aan de premie en dekking van de overheid.

FR - BLOG : Quelles différences entre RC professionnelle et RC exploitation ?

Ik heb al een AOV. Wat gebeurt er met mijn huidige verzekering na de invoering van de verplichte AOV?

Als je nu al een AOV hebt of er eentje afsluit voordat de plannen worden ingevoerd, dan betekent dat niet dat je die stop moet zetten zodra de verplichting ingaat. Zolang je AOV minimaal hetzelfde dekt als de verplichte regeling kun je deze vooralsnog gewoon aanhouden. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader waar momenteel aan wordt gewerkt.

Wist je overigens al dat een overstap naar de AOV van Insify je al snel honderden euro's kunt besparen?

Disclaimer We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden. 

De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bereken je AOV-premieTerug naar blog overzicht