De verplichte AOV van de overheid: alles wat jij moet weten.

IFY Blog Hands-Laptop 02

Vanaf 2027 wordt de AOV naar alle waarschijnlijkheid verplicht. Veel ondernemers zitten niet bepaald te wachten op een verplichte premie die al snel oploopt tot 195 euro per maand. Wat betekent deze regeling voor jou en hoe houd je zelf de regie in handen?

Anton Lunshof 13-06-2024

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt verplicht voor zzp'ers, freelancers en ondernemers

Althans, als het aan de overheid ligt. Maar hoe zat het ook alweer? In april 2023 zette minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, stappen voor de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers, freelancers en ondernemers. Zo kunnen alle werkende zelfstandigen vanaf dan beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit is een reactie op het feit dat veel zzp'ers momenteel niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zo blijkt dat ongeveer 4 op de 5 zzp'ers op dit moment nog géén arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben.

De verplichte AOV moet naar verwachting per 1 januari 2027 ingaan en is ontworpen om een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt te creëren zodat zzp'ers en werknemers eerlijker met elkaar concurreren.

Uit het wetsvoorstel dat begin juni 2024 is gedeeld, wordt duidelijk dat de verplichte AOV maximaal 195 euro per maand zal kosten. Wat het je oplevert? De uitkering van de verplichte verzekering keert 70 procent van het laatstverdiende inkomen tot maximaal het minimumloon uit. De verzekering vraag je aan bij het UWV.

De introductie van een acceptatieplicht Ook wordt er een acceptatieplicht geïntroduceerd, die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de zorgverzekering. Dit is een belangrijke verandering, vooral voor zzp'ers met een hoog risico, die momenteel vaak moeite hebben met het vinden van een verzekering. De overheid ziet dit als een probleem en wil zzp'ers beschermen tegen selectieve acceptatie van veel verzekeraars. Hierdoor krijgt elke zzp'er een sleutel tot een passende AOV.

Maar schijn bedriegt: deze ‘one-size-fits-all’-oplossing kan de keuzevrijheid en zelfstandigheid - de kern van het zzp-schap - aanzienlijk beperken. Het verplichte karakter dwingt zzp’ers en ondernemers in een strak keurslijf, waardoor hun onafhankelijkheid en controle over eigen zakelijke beslissingen op het spel staan. 

Bereken nu jouw AOV-premie

Voor wie geldt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal gaan gelden voor ondernemers, zzp'ers, freelancers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden) en meewerkende echtgenoten zonder én met personeel, en stuit op fikse weerstand. Zo uiten veel zelfstandigen hun ongenoegen over de slechte voorwaarden van de verzekering en is het merendeel van de zelfstandige ondernemers fel tegen de verplichting. 

Voor ‘directeur-grootaandeelhouders’, de zogenaamde DGA’s, ofwel eigenaren van een bv of nv, geldt een verplichte AOV niet. Je bent dan als het ware als werknemer in dienst van de bv en keert jezelf salaris uit.

Een belangrijk punt van zorg binnen de nieuwe regelgeving voor zzp'ers is de vastgestelde wachttijd van een jaar. Dit betekent concreet dat zzp'ers in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid geen geld van de overheid ontvangen. Deze periode zonder ondersteuning roept serieuze vragen op over de toekomst voor veel zelfstandigen, aangezien het een forse uitdaging kan zijn om een volledig jaar zonder inkomen te overbruggen.

IFY - Blog DE - IT versicherungen

Hoeveel dekt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een ander punt van kritiek is de beperkte dekking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekering biedt een dekking die vergelijkbaar is met het wettelijk minimumloon, namelijk 70% van het laatstverdiende inkomen, met een maandelijks maximum van 2.318 euro bruto. 

Dit betekent dat er een maximaal jaarinkomen van ongeveer 40.000 euro verzekerd kan worden. Voor veel zzp'ers is dit bedrag bij lange na niet genoeg om van rond te komen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wat kost een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De hoogte van de premie van de verplichte AOV zal maximaal 195 euro per maand bedragen, waarbij je een maximaal jaarinkomen van 40.000 euro verzekert. Hierbij is de premie wél aftrekbaar van de belasting. Is je inkomen lager, dan betaal je naar verhouding minder premie. 

IFY Blog ComparisonRCPRo

Tot wanneer loopt de verplichte AOV?

De verplichte AOV loopt tot de AOW-leeftijd. Je wordt beoordeeld op basis van bekwaamheid. Het gaat hierbij om het vinden van werk dat je nog wél kunt doen. Met je ervaring of opleidingsniveau wordt geen rekening gehouden. Plat gezegd ben je niet arbeidsongeschikt zolang je nog dozen kunt inpakken of een telefoon kunt beantwoorden.

De AOV van Insify is daarentegen een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit houdt in dat als jij jouw beroep niet kunt uitvoeren, we je op basis daarvan je uitkering betalen. Je hoeft dan niet nodeloos op zoek naar andere activiteiten die je wel nog uit kunt voeren.

Wat zijn de alternatieven voor de verplichte AOV?

Helemaal niets regelen is geen optie meer. Als  de wet door de Kamer komt, word je verplicht een AOV af te sluiten. Of en zo ja wanneer het wetsvoorstel ingaat, is nog onbekend. 

Uit het wetsvoorstel blijkt dat wanneer je als zelfstandige liever zelf je verzekering regelt of al een verzekering hebt, je kunt afzien van de verplichte verzekering. De zogenaamde ‘opt-out’. Het overwegen waard, want op deze manier heb jij meer grip op de hoogte van je premie en je dekking. 

Jouw AOV moet voor zo’n opt-out in ieder geval aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: je hebt een verzekering afgesloten die in het ergste geval uitkeert tot je 55ste, en een wachttijd heeft die niet langer is dan één jaar. 

Veel AOV’s die je op dit moment kunt afsluiten kun je zo samenstellen dat ze waarschijnlijk voldoen aan deze voorwaarden, inclusief die van Insify. Er is nog veel onzekerheid over het wetsvoorstel. De verwachting is dat aanbieders van AOV’s hun best zullen doen om hun bestaande klanten de mogelijkheid te geven tot een opt-out. 

Alternatieve oplossingen voldoen niet aan de eisen Alternatieven voor een AOV zijn onder andere een schenkkring en crowdsurances (bijvoorbeeld die van SharePeople). En alhoewel deze alternatieven op de korte termijn aantrekkelijk lijken vanwege hun lagere kosten en grotere flexibiliteit, hebben ze vaak beperkingen - zoals dekking voor een kortere periode, of lagere uitkeringen. Om die reden heeft minister Van Gennip al in 2023 aangegeven dat er weinig AOV-alternatieven zijn die aan de voorwaarden van een opt-out voldoen: “Ik zie niet hoe een [schenkkring] zonder samenwerking met een verzekeraar kan voldoen aan de eisen”, zei Van Gennip. In het wetsvoorstel wordt nu bevestigd dat AOV-alternatieven in hun huidige vorm geen recht geven op een opt-out.

Om als zzp'er een uitzondering op de verplichte AOV te krijgen, is het essentieel om een echte AOV af te sluiten. Zit jij nu bijvoorbeeld nog bij een schenkkring, dan is de kans reëel dat je straks alsnog een AOV af moet sluiten omdat je schenkkring in de ogen van de overheid niet voldoet.

Is het verstandig om een AOV af te sluiten voordat de AOV verplicht wordt?

Het is verstandig om vóór de invoering van de verplichte AOV een eigen AOV af te sluiten. Waarom?

Flexibiliteit in dekking en voorwaarden  Door nu een AOV af te sluiten, heb je de vrijheid om een verzekering te kiezen die precies past bij jouw behoeften en risicoprofiel. Dit in tegenstelling tot de generieke dekking van de verplichte AOV. 

Bijna onmiddellijke dekking Met een eigen AOV ben je sneller verzekerd. Bij Insify zelfs morgen al. Dit is essentieel omdat je anders, in afwachting van de verplichte AOV, onverzekerd blijft tegen arbeidsongeschiktheid, wat een aanzienlijk financieel risico kan vormen.

Uitgebreidere dekking en grip op je premie Een andere belangrijke reden om te kiezen voor een particuliere verzekeraar zoals Insify is het potentieel voor een hogere uitkering of betere dekking tegen dezelfde premie als de verplichte AOV. Dit biedt niet alleen meer financiële zekerheid maar ook een verzekering die beter aansluit bij jouw unieke behoeften en omstandigheden als zelfstandig ondernemer.

Meer verzekering voor minder geld De kans is best groot dat je bij een verzekeraar minder betaalt voor een AOV. Bij Insify ben je al verzekerd vanaf 59 euro. De hoogte van je premie hangt natuurlijk wel af van je beroep, leeftijd en hoe uitgebreid je polis is.

Meer keuzevrijheid Als je zelf een AOV kiest, heb je zelf onder controle wat de hoogte van je AOV-premie en je uitkering zal worden en hoe lang je een uitkering wilt of zonder uitkering kan rondkomen. Sluit je zelf een AOV af, dan ben je niet overgeleverd aan de premie en dekking van de overheid.

De verplichte AOV wordt uitgevoerd door het UWV. De vraag is of je afhankelijk wilt zijn van een grote overheidsinstantie en de langdradige procedures die daarbij komen kijken. Via Insify regel je jouw verzekeringszaken makkelijk online. Heb je meer hulp nodig? Dan bereik je de klantenservice direct via WhatsApp of telefoon. 

FR - BLOG : Quelles différences entre RC professionnelle et RC exploitation ?

Ik heb al een AOV. Wat gebeurt er met mijn huidige verzekering na de invoering van de verplichte AOV?

Dan zit je mogelijk veilig, maar let wel even op dat je in ieder geval aan de volgende twee verzekeringsvoorwaarden voldoet. Je bent verzekerd voor een uitkering tot minstens je 55e, en met een wachttijd van maximaal één jaar. 

Zolang je AOV aan deze voorwaarden voldoet, kun je deze waarschijnlijk zonder grote aanpassingen aanhouden. Het is mogelijk dat er boven op je premie een extra solidariteitsbijdrage wordt toegevoegd. Wanneer alle gezonde zelfstandigen ervoor kiezen om zichzelf te verzekeren met een eigen AOV, en alleen de minder gezonde zelfstandigen in het vangnet van de overheid belanden, dan komt de overheid fondsen tekort. Om die reden wil de overheid zelfstandigen met een eigen AOV een extra heffing opleggen (de heffing wordt opgelegd aan verzekeraars, maar zij zullen deze heffing doorbelasten aan hun klanten). Dit wordt de 'stabiliteitsbijdrage' genoemd, bedoeld om de publieke premies aan te vullen. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend. 

Heb je al een AOV? Wist je overigens al dat een overstap naar de AOV van Insify je al snel 4.000 euro kunt besparen?

Disclaimer We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden. 

De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bereken je AOV-premieTerug naar blog overzicht