11-09-2022 door Jort de Vries

De verplichte AOV in 2027: Alles wat jij hierover moet weten

Ben je zzp'er of ondernemer? Dan bestaat de mogelijkheid dat je vanaf 2027 verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet afsluiten. Vind hier het laatste nieuws over de verplichte AOV.
Alles over de verplichte AOV voor zzpers

Laatste update: 31-10-2022

De plannen voor een verplichte AOV voor zzp’ers komen uit het pensioenakkoord van vakbonden en het kabinet. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. Het voorstel voor de verplichte AOV is in ieder geval niet heel royaal. Zo wordt de maximale uitkering bij arbeidsongeschiktheid €1650,- per maand met de verplichte AOV, ongeacht jouw inkomen of vaste lasten. Onder andere daarom zullen particuliere verzekeraars nog steeds een grote rol spelen bij het aanbieden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo hoeven zzp'ers en ondernemers die al een AOV hebben of deze zelf willen afsluiten niet de verplichte AOV af te sluiten. Bij een particuliere verzekeraar krijg je ook een hogere uitkering op basis van je inkomen of je maandlasten, zoals bij Insify.

> Bereken nu jouw AOV-premie

Sowieso is het verstandig om al vóór de invoering van de verplichte AOV een eigen AOV af te sluiten. Zo ben je tot die tijd en daarna voorbereid op onverwachte omstandigheden. Bovendien zal een eigen AOV voor zzp'ers je altijd beter beschermen dan de verplichte AOV. De vraag is dan hoe jij straks verzekerd wilt zijn.

Wat is er tot nu toe bekend over de verplichte AOV voor zzp’ers?

Redenen vóór de verplichte AOV

Het invoeren van een verplichte AOV voor zzp’ers en ondernemers is om verschillende redenen goed voor de samenleving. Hiermee zullen immers alle werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen, beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Maar wat zit hier nog meer achter?

Oneerlijke concurrentiestrijd

Veel zzp’ers zijn nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en zijn voor werkgevers onder andere daardoor relatief goedkoop. Dit zorgt volgens vakbonden voor een oneerlijke concurrentiestrijd. Hierdoor is het voor werkgevers namelijk aantrekkelijker om met zzp'ers te werken dan om werknemers aan te nemen.

Acceptatieplicht

Op dit moment hebben verzekeraars de vrijheid om een aanvraag af te wijzen op basis van risico, bijvoorbeeld voor diegenen met bestaande medische klachten, zwaardere beroepen of die al wat ouder zijn. Op dit moment hebben ook zzp’ers die zich bij Insify willen verzekeren te maken met bepaalde grenzen en selectiecriteria.

Omdat in het nieuwe stelsel alle zzp’ers zich moeten verzekeren, zal er mogelijk ook een acceptatieplicht gaan gelden. Zo werkt het nu bijvoorbeeld al voor de verplichte zorgverzekering. Dit zal voor zzp’ers een positieve verandering zijn. Dan kan iedereen zich in de toekomst tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren (en zullen wij iedereen mogen verzekeren)!

Financiële zekerheid

Er zijn weinig of minder vangnetten voor zzp’ers dan voor werknemers. Raak je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld door ziekte, een ongeluk of een burn-out, dan kun je als zzp’er niet altijd rekenen op de overheid als je tijdelijk of permanent geen inkomen meer kunt genereren. Je zult om je rekeningen te kunnen betalen je spaargeld moeten inzetten of kunnen terugvallen op je partner. Maar dit is niet vanzelfsprekend voor iedere ondernemer.

Met een verplichte AOV bevinden zzp’ers zich niet meer op financieel glad ijs als er toch iets gebeurt.

> Bereken jouw AOV-premie of ontdek hoe je nu al een goedkope AOV kunt afsluiten

Redenen tegen de verplichte AOV

Belangenverenigingen zijn niet allemaal even blij met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verenigingen zijn bezorgd dat de premie voor sommige zzp’ers niet betaalbaar zal zijn en dat zij hierdoor financieel in de knel raken.

Ook heeft iedere ondernemer verschillende risico’s en behoeften. Eventueel sluit een verplichte dekking niet goed aan bij de wensen van iedere zzp'er. Daarom is het belangrijk dat je als zelfstandige in staat blijft om je eigen AOV te kiezen.

> Sluit nu je AOV voor zzp'ers af en kies ervoor om een laag vast bedrag te betalen

Wat houdt een verplichte AOV in voor zzp’ers en ondernemers?

Benieuwd wat de verplichte AOV zal betekenen voor jou als ondernemer? Het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering blijkt in praktijk niet zo makkelijk als gehoopt. Elke zzp'er is anders en loopt unieke risico's, afhankelijk van hun beroep. Een algemene dekking is daarom niet relevant voor de meeste zzp’ers. Bovendien is de invoering afhankelijk van de capaciteit bij het UWV en Belastingdienst en is er een tekort aan keuringsartsen. Het is daarom niet duidelijk of het haalbaar is dat de AOV-verplichting in 2027, zoals gehoopt, doorgevoerd zal worden. De plannen zijn dus nog niet rond totdat deze punten zijn opgelost.

Volgens de huidige plannen gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er als volgt uitzien.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal gelden voor ondernemers, zzp'ers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden), directeuren, grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten. Het is nog niet helemaal duidelijk of zelfstandigen mét personeel ook onder de verzekeringsplicht zullen vallen.

De hoogte van de premie van de verplichte AOV

De premie zal naar verwachting zo’n 8% van het totale inkomen bedragen. Hierbij is de premie aftrekbaar van de belasting. De maximale premie zal rond de € 220 per maand liggen.

Bij wie kun je terecht als je arbeidsongeschikt raakt?

De premie zal door de Belastingdienst worden geïnd, maar de uitvoering en eventuele re-integratie zal door het UWV worden geregeld.

De dekking van de verplichte AOV

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt, net zoals het wettelijk minimum loon, 70% van het laatstverdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1650 bruto. Maximaal kun je dus een inkomen verzekeren van rond de € 30.000. Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en krijgen een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt dan rekening gehouden met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Eigen risico

Er is een standaard wachttijd of eigen risicoperiode van 52 weken. Deze periode kun je laten aanpassen naar 26 of 104 weken, daarmee wordt ook de premie hoger of lager.

Het is dus nog steeds belangrijk dat je als zzp’er een vangnet opbouwt of dat je zelf kiest voor een AOV die jouw totale inkomen of vaste lasten dekt als dit niet genoeg is.

Tot wanneer loopt de verplichte AOV?

De verplichte AOV loopt tot de AOW-leeftijd. Wel wordt er beoordeeld op passende arbeid. Dit houdt in dat er in lijn met je ervaring en opleiding wordt gekeken naar wat je nog wel kunt doen, ook al is dit iets anders dan je huidige beroep.

> Je kunt met onze AOV ook je eigen uitkeringsduur kiezen voor een lagere premie

Zelf een AOV afsluiten of de verplichte AOV bij het UWV?

Een AOV afsluiten als zzp’er via een verzekeraar heeft enkele belangrijke voordelen:

1. Zo snel mogelijk aan de slag, maar wel in jouw sector

In het voorstel wordt niet gekeken naar je beroepsgroep, opleiding of ervaring, maar of je enige vorm van werk kan doen. Zo kun je gedwongen worden om heel ander werk te doen. Een verzekeraar daarentegen kijkt juist wel naar de gevolgen van een aandoening voor jouw beroep. Je verzekeraar focust zo op een betere re-integratie, zodat je niet opeens een heel ander carrièrepad hoeft te volgen.

Zo kun je bij een verzekeraar ervoor kiezen beoordeeld te worden op je eigen beroep en zal de focus bij arbeidsongeschiktheid liggen op eventuele aanpassingen in je werk.

2. Meer verzekering voor minder geld

De kans is groot dat je bij een verzekeraar minder betaalt voor een AOV dan de 8% van je inkomen (de geschatte premie voor de verplichte dekking). Dit geldt zeker als je geen lichamelijk zwaar beroep hebt. Bij Insify bijvoorbeeld betaalt ongeveer twee derde van onze klanten minder dan 8%. Bovendien is onze dekking een stuk beter dan wat vanuit de overheid verplicht wordt.

Ontdek nu meer manieren om op je AOV te besparen.

3. Meer keuzevrijheid

Als je zelf een AOV kiest, bijvoorbeeld via Insify, heb je zelf onder controle wat de hoogte van je premie en je uitkering zal worden en hoe lang je een uitkering wilt of zonder uitkering kan rondkomen.

Sluit je zelf een AOV af, dan ben je niet overgeleverd aan de premie en dekking van de overheid.

Waarom je niet moet wachten tot het invoeren van de verplichte AOV

Ben je nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid omdat je de plannen voor de verplichte AOV voor zzp’ers afwacht? Dan loop je in de tussentijd het risico om arbeidsongeschikt te raken, zonder daarvoor verzekerd te zijn. Tot de invoering van de verplichte AOV over een paar jaar kan er een hoop gebeuren. Daarom is het slim om als zzp'er nu al iets te regelen. Bovendien lijkt het erop dat de verplichte verzekering een relatief beperkte dekking zal bieden tegen een hoge prijs. Zelfs wanneer de verplichting wordt ingevoerd, kom je daardoor wellicht alsnog uit bij een AOV via een verzekeraar. Daarbij geldt dat hoe jonger je bent als je instapt, hoe lager je premie zal zijn. Reden genoeg om niet langer te wachten.

> Bereken nu jouw AOV-premie

Nog niet verzekerd?

Bedenk dat zolang er nog geen akkoord is, je nog steeds een potje nodig hebt voor als je niet kunt werken door ziekte, ongeval of psychische problemen. Volgens het SEO Economisch Onderzoek kan meer dan 35% van de zzp'ers in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval het inkomensgat niet opvangen.

Wel al verzekerd of arbeidsongeschikt?

Als je nu al een AOV hebt of er een afsluit voordat de plannen worden ingevoerd, dan betekent dat niet dat je die stop moet zetten zodra de verplichting ingaat. Zolang je AOV minimaal hetzelfde dekt als de verplichte regeling kun je deze aanhouden. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.

Voordelen van een AOV bij Insify

Jouw AOV premie hang af van verschillende factoren, zoals jouw beroep, leeftijd, eigen risico en hoelang je een uitkering wilt ontvangen. Stel zelf je dekking samen en kies daarmee zelf de hoogte van je premie en uitkering.

  • Geen complexe voorwaarden of verborgen kosten.

  • Géén advies- of opstartkosten. Enkel €30,- administratiekosten.

  • Verzeker je vaste lasten in plaats van je inkomen. Dat is simpeler en goedkoper.

  • Betaal elk jaar hetzelfde bedrag, in plaats van een jaarlijkse verhoging (indexering).

  • Als alternatief of aanvulling voor een broodfonds.

  • Al 3 jaar op een rij als met 5 sterren beoordeeld op prijs door onafhankelijk onderzoeksbureau MoneyView.

Meer lezen

Vraag jij al het juiste uurtarief als zzp'er? Waarom deze ondernemers kozen voor een AOV Wat je moet weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering Hier moet je op letten als je AOV premies wilt vergelijken

Benieuwd naar jouw AOV premie? Bereken je premie binnen 60 seconden.

Bereken je premie