De verplichte AOV in 2027: Alles wat jij hierover moet weten

IFY Blog Mutual-Important

Ben je zzp'er of ondernemer? Dan moet je vanaf 2027 verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Vind hier het laatste nieuws over de verplichte AOV.

Anton Lunshof 04-04-2023

De plannen van Minister Van Gennip voor een verplichte AOV voor zzp’ers en ondernemers komen uit het pensioenakkoord van vakbonden en het kabinet. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk.

Het voorstel voor de verplichte AOV is in ieder geval niet heel royaal. Zo wordt de maximale uitkering bij arbeidsongeschiktheid €1934,- per maand met de verplichte AOV, ongeacht jouw inkomen of vaste lasten. Bovendien zal een wachttijd van 1 jaar gelden.

Let op: De plannen voor een verplichte AOV kunnen nog wijzigingen, waardoor deze blog op den duur mogelijk niet meer helemaal up-to-date is. Hou het nieuws dus goed in de gaten.

Verplichte AOV of zelf je AOV uitkiezen?

Door de beperkte dekking van de verplichte AOV zullen particuliere verzekeraars waarschijnlijk nog steeds een grote rol spelen bij het aanbieden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo hoeven zzp'ers en ondernemers die al een AOV hebben of deze zelf willen afsluiten zo als het er nu naar uitziet niet de verplichte AOV af te sluiten. Wel moet je dekking minstens even goed zijn als die van de oplossing van de overheid. Ook moet je minstens evenveel premie betalen als dat je bij de overheid zou betalen. Het voordeel van een particuliere verzekeraar is dat je tegen dezelfde premie waarschijnlijk een hogere uitkering of een betere dekking kunt regelen.

De AOV van Insify biedt een betere dekking dan de verplichte AOV tegen een betaalbare premie. Daarnaast is de AOV dagelijks opzegbaar én je sluit 'm in 15 minuten gratis af.

Bereken nu jouw AOV-premie

Wachten of direct afsluiten?

Sowieso is het verstandig om al vóór de invoering van de verplichte AOV een eigen AOV af te sluiten. Waarom? 1 - Hoe eerder je jouw AOV afsluit, hoe lager je premie - zeker bij een stabiele premie 2 - Zo ben je tot die tijd gedekt voor onverwachte omstandigheden 3 - Een eigen AOV voor zzp'ers zal je waarschijnlijk beter beschermen dan de verplichte AOV.

Een stabiele premie is een premie die tijdens de looptijd van je verzekering niet oploopt naarmate je ouder wordt.

Waarom is gekozen om de AOV verplicht te stellen?

Er zijn verschillende redenen waarom de overheid de AOV voor zzp’ers en ondernemers verplicht stelt. De belangrijkste reden is dat zzp'ers en ondernemers zo straks wel beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Wat zit hier nog meer achter?

Oneerlijke concurrentiestrijd

Veel zzp’ers zijn nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en zijn voor werkgevers onder andere daardoor relatief goedkoop. Dit zorgt volgens vakbonden voor een oneerlijke concurrentiestrijd. Hierdoor is het voor werkgevers aantrekkelijker om met zzp'ers te werken dan om werknemers aan te nemen.

Acceptatieplicht

Op dit moment hebben verzekeraars de vrijheid om een aanvraag af te wijzen op basis van risico, bijvoorbeeld voor diegenen met bestaande medische klachten, zwaardere beroepen of die al wat ouder zijn. Op dit moment hebben ook zzp’ers die zich bij Insify willen verzekeren te maken met bepaalde grenzen en selectiecriteria.

Omdat in het nieuwe stelsel alle zzp’ers zich moeten verzekeren, zal er mogelijk ook een acceptatieplicht gaan gelden. Zo werkt het nu bijvoorbeeld al voor de verplichte zorgverzekering. Dit zal voor zzp’ers een positieve verandering zijn. Dan kan iedereen zich in de toekomst tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren (en zullen wij écht iedereen mogen verzekeren).

Financiële zekerheid

Er zijn weinig of minder vangnetten voor zzp’ers dan voor werknemers. Raak je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld door ziekte, een ongeluk of een burn-out, dan kun je als zzp’er niet altijd rekenen op de overheid als je tijdelijk of permanent geen inkomen meer kunt genereren.

Je zult om je rekeningen te kunnen betalen je spaargeld moeten inzetten of kunnen terugvallen op je partner. Maar dit is niet vanzelfsprekend voor iedere ondernemer.

Met een verplichte AOV bevinden zzp’ers zich niet meer op financieel glad ijs als er toch iets gebeurt.

Vrouw die nadenkt om een AOV af te sluiten

Vergelijk direct meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wat houdt een verplichte AOV in voor zzp’ers en ondernemers?

Benieuwd wat de verplichte AOV zal betekenen voor jou als ondernemer? Het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering blijkt in praktijk niet zo makkelijk als gehoopt. Elke zzp'er is anders en loopt unieke risico's, afhankelijk van hun beroep. Een algemene dekking is daarom niet relevant voor de meeste zzp’ers. De invoering is daarnaast afhankelijk van de capaciteit bij het UWV en Belastingdienst en is er een tekort aan keuringsartsen.

Volgens de huidige plannen gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er als volgt uitzien. Of download hier de Kamerbrief van 32 pagina's over de voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket, waarin onder andere ook de afschaffing van het nuluren-contract wordt besproken.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal gelden voor ondernemers, zzp'ers, freelancers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden) en meewerkende echtgenoten zonder én met personeel.

De hoogte van de premie van de verplichte AOV

De premie zal naar verwachting zo’n 7,5-8,0% van het totale inkomen bedragen. Hierbij is de premie aftrekbaar van de belasting. De gemiddelde premie zal rond de € 225 per maand liggen.

Bij wie kun je terecht als je arbeidsongeschikt raakt?

De premie zal door de Belastingdienst worden geïnd, maar de uitvoering en eventuele re-integratie zal door het UWV worden geregeld.

De dekking van de verplichte AOV

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt, net zoals het wettelijk minimumloon, 70% van het laatstverdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1.934 bruto. Je kan dus maximaal een inkomen van net onder de € 35.000 verzekeren. Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en krijgen een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt dan rekening gehouden met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Eigen risico

Er is een standaard eigen risicoperiode, oftewel wachttijd, van 52 weken. Dit betekent dat als 't misgaat, je een jaar moet wachten tot je jouw uitkering krijgt.

Het is dus nog steeds belangrijk dat je als zzp’er een vangnet opbouwt. Of dat je zelf kiest voor een AOV die jouw totale inkomen of vaste lasten dekt en waar je zelf jouw wachttijd kunt kiezen. Bij Insify kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om al na een maand arbeidsongeschiktheid je uitkering te ontvangen.

Tot wanneer loopt de verplichte AOV?

De verplichte AOV loopt tot de AOW-leeftijd. Wel wordt er beoordeeld op gangbare arbeid. Dit houdt in dat er in lijn met je ervaring en opleiding wordt gekeken naar wat je nog wel kunt doen, ook al is dit iets anders dan je huidige beroep. Plat gezegd ben je niet arbeidsongeschikt zolang je nog dozen kunt inpakken of een telefoon kunt beantwoorden.

De AOV van Insify daarentegen is een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit houdt in dat als jij jouw beroep niet kunt uitvoeren, we je op basis daarvan je uitkering betalen. Je hoeft dan niet nodeloos op zoek naar andere activiteiten die je wel nog uit kunt voeren.

FR - BLOG - HUB Page RC Pro

Je kunt met onze AOV ook je eigen uitkeringsduur kiezen voor een lagere premie.

Zelf een AOV afsluiten of de verplichte AOV bij het UWV?

Een AOV afsluiten als zzp’er via een verzekeraar heeft meerdere belangrijke voordelen.

1. Zo snel mogelijk aan de slag, maar wel in jouw sector

Bij de verplichte AOV wordt niet gekeken naar je beroepsgroep, opleiding of ervaring, maar of je enige vorm van werk kan doen. Zo kun je gedwongen worden om heel ander werk te doen. Een verzekeraar die je verzekert tegen beroepsarbeidsongeschiktheid (zoals Insify) kijkt daarentegen juist wel naar de gevolgen van een aandoening voor jouw beroep. Je verzekeraar focust zo op een betere re-integratie, zodat je niet opeens een heel ander carrièrepad hoeft te volgen.

Zo kun je bij een verzekeraar ervoor kiezen beoordeeld te worden op je eigen beroep en zal de focus bij arbeidsongeschiktheid liggen op eventuele aanpassingen in je werk.

2. Meer verzekering voor minder geld

De kans is groot dat je bij een verzekeraar minder betaalt voor een AOV dan de 8% van je inkomen (de geschatte premie voor de verplichte dekking). Dit geldt zeker als je geen lichamelijk zwaar beroep hebt. Bij Insify betaalt ongeveer twee derde van onze klanten minder dan 8%. Bovendien is onze dekking een stuk beter dan wat vanuit de overheid waarschijnlijk verplicht wordt.

3. Meer keuzevrijheid

Als je zelf een AOV kiest, bijvoorbeeld de AOV van Insify, heb je zelf onder controle wat de hoogte van je premie en je uitkering zal worden en hoe lang je een AOV-uitkering wilt of zonder uitkering kan rondkomen. Bovendien is de AOV van Insify dagelijks opzegbaar.

Sluit je zelf een AOV af, dan ben je niet overgeleverd aan de premie en dekking van de overheid.

Waarom je niet moet wachten tot het invoeren van de verplichte AOV

Ben je nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid omdat je de plannen voor de verplichte AOV voor zzp’ers afwacht? Dan loop je in de tussentijd het risico om arbeidsongeschikt te raken, zonder daarvoor verzekerd te zijn. Tot de invoering van de verplichte AOV over een paar jaar kan er een hoop gebeuren. Daarom is het slim om als zzp'er nu al iets te regelen. Bovendien lijkt het erop dat de verplichte verzekering een relatief beperkte dekking zal bieden tegen een hoge prijs. Zo kom je daardoor wellicht alsnog uit bij een AOV via een verzekeraar. Daarbij geldt dat hoe jonger je bent als je instapt, hoe lager je premie zal zijn. Reden genoeg om niet langer te wachten.

Een nieuw perspectief

Bereken nu jouw AOV-premie

Nog niet verzekerd?

Bedenk dat je sowieso een vangnet nodig hebt voor als je niet kunt werken door ziekte, ongeval of psychische problemen. Volgens het SEO Economisch Onderzoek kan meer dan 35% van de zzp'ers in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval het inkomensgat niet opvangen.

Wel al verzekerd of arbeidsongeschikt?

Als je nu al een AOV hebt of er eentje afsluit voordat de plannen worden ingevoerd, dan betekent dat niet dat je die stop moet zetten zodra de verplichting ingaat. Zolang je AOV minimaal hetzelfde dekt als de verplichte regeling kun je deze aanhouden. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.

Bespaar nu flink op je AOV-premie door over te stappen op de AOV van Insify.

Voordelen van een AOV bij Insify

Jouw AOV-premie hang af van verschillende factoren, zoals je beroep, leeftijd, eigen risico en hoelang je een uitkering wilt ontvangen. Stel zelf je dekking samen en kies daarmee zelf de hoogte van je premie en uitkering.

  • In 15 minuten 100% online zelf afsluiten.

  • Gratis afsluiten en €0,- aan advieskosten

  • Top dekking, eerlijke voorwaarden en een stabiele premie

  • Géén premie betalen wanneer je arbeidsongeschikt bent.

  • Dagelijks opzegbaar.

Waarom nu al een AOV afsluiten?

Het is zeker een goed idee om je al te verdiepen in de beste AOV voor jou en deze ook al af te sluiten. Zo ben je in ieder geval goed verzekerd totdat je sowieso verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet aanschaffen. Zodra de verplichte AOV ingaat, kun je altijd nog je lopende AOV opzeggen en overstappen mocht die verzekering beter bij je passen en/of voordeliger zijn.

Afbeelding van een tol in balans

Disclaimer

We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden. 

De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen

Vergelijk nu arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers Waarom deze ondernemers kozen voor een AOV Waarom Insify een nieuwe AOV noodzakelijk vond Hier moet je op letten als je AOV premies wilt vergelijken

Bereken je AOV-premieTerug naar blog overzicht