Wij vergelijken de AOV van Insify met het alternatief van ZZUPER. Hier moet je rekening mee houden.

ZZUPER blog 1

Onlangs deed een nieuwe speler haar intrede op de verzekeringsmarkt. ZZUPER introduceert zich als cowboy te paard, met een (op het eerste gezicht) goedkoper alternatief voor een AOV. Hoe zit dit alternatief in elkaar en hoe goed ben je beschermd?

Anton Lunshof 30-06-2024

Wat zijn de verschillen tussen een echte AOV en het alternatief dat ZZUPER biedt?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is jouw financiële vangnet wanneer je (tijdelijk) uitvalt door ziekte, een ongeval of psychische klachten. Voor slechts een paar tientjes per maand verzeker je je als ondernemer bij ZZUPER. Deze oplossing wordt gepositioneerd als een alternatief voor de AOV en belooft een scherpe premie, uitgebreide dekking en directe uitbetaling wanneer jou iets overkomt. Dit zijn de drie grootste verschillen met een reguliere AOV. 

De dekking is gelimiteerd tot een aantal basisvaardigheden

Het verzekeringsproduct baseert de dekking op het verlies van bepaalde basisvaardigheden. Onder deze basisvaardigheden vallen onder andere lopen, een voorwerp tillen, traplopen, het gebruik van een toetsenbord, zien, horen en spreken. Verlies je één of meerdere van deze basisvaardigheden door ziekte of een ongeval, dan kom je in aanmerking voor een uitkering. 

Van de zzp'ers in Nederland verrichten ruim vier op de tien regelmatig fysiek belastend werk. Herhalende bewegingen maken, veel kracht moeten zetten of werken in een ongemakkelijke houding komt vaak voor, blijkt uit onderzoek van het CBS.  

De klachten als gevolg hiervan, zijn een gezondheidsrisico waar veel ondernemers zich met recht zorgen over maken. ZZUPER dekt enkel zeer specifieke basisvaardigheden. Rugletsel is bijvoorbeeld niet specifiek gedekt, terwijl we weten dat dit een belangrijk risico is voor professionals met een fysiek beroep. 

Wat het daarbij lastig maakt, is dat je wellicht wel als basisvaardigheid 200 meter kunt lopen of een trap met twaalf treden kunt beklimmen, maar dat wil niet zeggen dat je dagelijks fysiek belastend werk kunt uitvoeren. 

ZZUPER blog 2

Eenmalig een vast bedrag in plaats van een maandelijkse uitkering 

Zodra je een claim indient en deze voldoet aan de voorwaarden, dan keert ZZUPER eenmalig een bedrag uit in plaats van een maandelijkse uitkering. De belangrijkste voorwaarden waar de claim aan moet voldoen zijn: 

  • Het verlies van één van deze basisvaardigheden treedt meer dan drie maanden na de start van de polis op 

  • Het verlies van één van deze basisvaardigheden duurt naar verwachting minstens één jaar. 

Alleen een aantal specifieke ernstige ziektes zijn verzekerd

We duiken ook in de kleine letters. ZZUPER deelt namelijk een zeer specifieke lijst van levensbedreigende ziekten waar een aparte dekking voor geldt, vaak met een lager uitgekeerd bedrag. Het is dus niet makkelijk in te schatten of de dekking uitgebreid is of juist niet. 

Bij Insify werken we niet met een specifieke lijst, wat wel zo fijn is. We maken slechts een aantal uitzonderingen die de meeste zzp’ers nooit in de weg zullen zitten; raak je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt door een misdrijf of roekeloos gedrag? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou. 

Waar moet je op letten bij de dekking van ZZUPER?

Onmisbare, essentiële basisvaardigheden worden niet gedekt Hoewel lopen en traplopen onder de dekking vallen, zijn andere vaardigheden zoals langdurig knielen en het verlies van rijvaardigheid, niet expliciet gedekt. Opvallend, want deze vaardigheden zijn voor veel zzp’ers essentieel om hun beroep uit te kunnen oefenen. Daarbij wordt het verlies van het intellectuele vermogen, door bijvoorbeeld hersenletsel of ziektes, helemaal niet gedekt. Mocht je gebukt gaan onder klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en problemen met concentreren en onthouden als het gevolg hiervan, is het onduidelijk of je aanspraak kunt maken op je verzekering. 

Geen uitbetaling wanneer de aandoening minder dan één jaar duurt  Zelfs als het verlies van een basisvaardigheid wel is gedekt, ontvang je geen uitbetaling wanneer de aandoening naar verwachting minder dan één jaar duurt. 

Kies je voor ZZUPER, dan kom je in zo’n geval alsnog in de problemen als je geen flinke pot spaargeld achter de hand hebt. We weten uit ervaring dat de meeste ondernemers slechts een aantal maanden kunnen rondkomen. Het Nibud raadt zzp’ers aan om minimaal drie tot vijf maandinkomens als buffer aan te houden om perioden van minder betaalde opdrachten of onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Hoe goed past het vangnet van ZZUPER dan bij de gemiddelde ondernemer? 

Als de aandoening in eerste instantie niet langer dan een jaar zal duren, maar uiteindelijk wel zo lang duurt, krijg je trouwens alsnog een uitkering. Dat is natuurlijk mooi, maar je zit dan nog steeds een jaar zonder inkomen.

Met een AOV van Insify is het mogelijk om een wachttijd van één maand te kiezen. Hierdoor heb je minder eigen vermogen nodig om jezelf veilig te stellen. Let wel, net zoals we dat kennen bij de AOV zijn ook bij het alternatief van ZZUPER eerder bekende ziektes nooit gedekt. 

8 AOV-mythes 3

Onveilige werkomstandigheden leiden mogelijk tot 50 procent minder uitkering  Wanneer een arbeidsongeval volgens ZZUPER te wijten is aan onveilige werkomstandigheden, wordt de eventuele uitkering met 50% gekort. Bij een doorsnee AOV ben je gedekt voor arbeidsongevallen, tenzij je je écht roekeloos of met grove nalatigheid gedragen hebt. 

Mentale gezondheid wordt nooit gedekt  Psychische aandoeningen zijn de oorzaak van ruim 19% van de arbeidsongeschiktheid onder ondernemers. Bij Insify kun je kiezen voor een verzekering met dekking voor mentale klachten. 

De eerste drie maanden na je inschrijving ben je niet gedekt  Let trouwens even goed op als je bij ZZUPER verzekerd bent. Zodra je je inschrijft, ben je niet meteen gedekt. Zelfs bij een onverwachte gebeurtenis draag je bij ZZUPER zelf het risico als er wat gebeurt tijdens de eerste drie maanden. Bij een standaard AOV begint de dekking direct. Wat logisch is, want je betaalt ook premie vanaf dag één.  De verzekering van ZZUPER is leeftijdsgebonden Ben je ouder dan 54? Dan mag je niet in het ZZUPER vangnet. Bij een typische AOV gelden ook leeftijdsgrenzen, maar voor veel beroepen kun je tot je 62e nog instappen.

IFY Property Laptop-Phone Image01

Langdurige arbeidsongeschiktheid is niet goed gedekt

Je ontvangt de uitkering van ZZUPER als eenmalig bedrag op je rekening. Stel, je raakt arbeidsongeschikt op je tweeëndertigste en bent niet meer in staat om te werken tot je pensioenleeftijd. Wanneer je eenmalig een bedrag van 100.000 euro uitgekeerd krijgt en je vaste lasten zo’n 2.500 euro per maand zijn, kom je hier minder dan vier jaar mee rond. Daar komt nog bij dat je vermogensbelasting zult moeten betalen zolang er een groot bedrag op je rekening staat.  

Daarna is je uitkering op en zijn er geen andere regelingen behalve de bijstand om op terug te vallen. De bijstand is geen vetpot. De uitkering voorziet je van een minimuminkomen van 1.474 euro per maand en is onderworpen aan strikte vermogens- en inkomenscriteria. Je zult dus eerst je vermogen moeten “opeten”. Daarnaast ben je verplicht om naar werk te zoeken en om al het beschikbare werk aan te nemen. 

Bij een reguliere AOV is een uitkering tot op hoge leeftijd vaak standaard gedekt, hoewel veel aanbieders zoals Insify ook een kortere uitkeringsduur van twee tot vijf jaar als optie aanbieden. 

Een eenmalige uitkering om er weer bovenop te komen, is dat realistisch?  Een eenmalige uitkering stelt de ondernemer in staat om zijn of haar leven te reorganiseren en een alternatieve bron van inkomsten te vinden. Dat is tenminste het idee, maar dat kan nog een behoorlijke uitdaging zijn wanneer je (tijdelijk) basisvaardigheden mist. 

Een AOV met dekking tot de pensioenleeftijd is vaak duurder. Het financiële risico van langdurige arbeidsongeschiktheid is echter een groot risico dat ondernemers lopen. Want één op de acht zzp’ers raakt arbeidsongeschikt. Gemiddeld ontvangen deze zzp’ers zes jaar lang een uitkering. Deze statistieken zijn afkomstig van Nederlandse verzekeraars, en gebaseerd op ondernemers met een AOV.

Bij een verplichte AOV staat ZZUPER buitenspel

De verzekering van ZZUPER voldoet als alternatief op de AOV niet aan de opt-out voorwaarden die de overheid in het wetsvoorstel voor de verplichte AOV presenteert. Alhoewel het alternatief op de korte termijn misschien aantrekkelijk lijkt vanwege de lagere kosten en grotere flexibiliteit, kom je vanwege de beperkingen - zoals onder andere de dekking voor een kortere periode - niet in aanmerking voor een opt-out. 

Lees hier meer over de verplichte AOVDisclaimer We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden.  De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bereken je AOV-premieTerug naar blog overzicht