Tijd voor klare taal: Het Grote AOV-woordenboek zorgt voor opheldering

IFY Blog AllAboutRCPro

Trek jij ook spontaan je wenkbrauwen op bij het lezen van verzekeringstermen? Geen zorgen, in ons 'Grote AOV-woordenboek' gaan we in op de termen die meer uitleg nodig hebben en zetten we alles voor je op een rijtje.

Steffan Outhuijse 23-04-2024

Zo leggen we je uit wat bijvoorbeeld een sommenverzekering is en wat we bedoelen met een kennistoets. Of je nu voor de eerste keer een AOV overweegt of gewoon je kennis wilt bijspijkeren, in dit artikel vind je alles wat je moet weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor zzp'ers, freelancers en ondernemers die ervoor zorgt dat je een uitkering ontvangt wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door ziekte, een ongeval of door mentale klachten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je een vangnet dat zorgt voor een inkomen als je zelf (tijdelijk) niet meer kunt werken. 

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Als je arbeidsongeschikt raakt dan zal er beoordeeld worden hoe ernstig arbeidsongeschikt je bent. Dit wordt uitgedrukt in een percentage, wat uitdrukt hoeveel uren per week je niet meer kunt werken als deel van het aantal uren dat je typisch werkte. Hoe hoger het percentage, hoe minder werk je dus nog kunt doen. Als je een AOV kiest, is het slim om te letten op het minimale arbeidsongeschiktheidspercentage dat een verzekeraar aanhoudt (ook wel bekend als de arbeidsongeschiktheidsgrens). Dit getal geeft het minimale percentage arbeidsongeschiktheid aan voordat je in aanmerking komt voor een uitkering. 

Bij Insify ligt dat minimale percentage op 25%. Dit houdt praktisch gezien in dat je een AOV-uitkering ontvangt wanneer je 25% of meer arbeidsongeschikt bent. Bij andere AOVs ligt dit percentage soms op 35% of zelfs wel 45% en krijg je dus pas een uitkering als je veel ernstiger arbeidsongeschikt bent. 

AOV-premie

Dit is het maandelijkse bedrag dat je betaalt voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit bedrag noemen we premie. Hoe hoog je premie is, ligt aan bepaalde factoren waaronder je leeftijd, beroep (hoe risicovoller je werkzaamheden, hoe hoger je premie) en medische geschiedenis.

AOV-uitkering en uitkeringsduur

De AOV-uitkering is het maandelijkse bedrag dat je krijgt overgemaakt bij arbeidsongeschiktheid. Hoe lang je deze uitkering ontvangt hangt af van de uitkeringsperiode die je zelf hebt gekozen bij je AOV-aanvraag. 

Je hebt bij Insify de mogelijkheid om te kiezen tussen 2 jaar, 5 jaar of tot je 67e (de pensioenleeftijd). Voor een aantal zwaardere beroepen kunnen wij momenteel tot 60- of 62-jarige leeftijd verzekeren. We werken er hard aan om ook hier de leeftijd op te krikken naar de pensioenleeftijd van 67.

Belastingaftrekbaar en niet-belastingaftrekbaar

Afhankelijk van je wensen is de premie voor de AOV aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting (in Box 1). Tijdens je AOV-aanvraag bij Insify kun je ervoor kiezen om de AOV-premie wel of niet aftrekbaar te maken voor de belasting.

Als je kiest voor een aftrekbare premie, dan kun je de premie van je belasting aftrekken waardoor je minder belasting betaalt, en de premie minder op je financiën drukt. Houd er rekening mee dat je dan wel belasting moet betalen als je een AOV-uitkering krijgt. Hierdoor krijg je onderaan de streep minder uitgekeerd (van 37% tot 50% minder).

Kies je voor een niet-aftrekbare premie, dan kun je de premie niet van je inkomen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Raak je in dit geval arbeidsongeschikt, dan wordt er op je uitkering geen belasting ingehouden. Dan ontvang je het volledige bedrag dat wij uitkeren. Zo weet je dus beter waar je aan toe bent. 

Beroepsarbeidsongeschiktheid 

Een AOV op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid is een verzekering die specifiek ontworpen is om inkomensverlies te dekken voor zzp’ers, freelancers en ondernemers die niet meer in staat zijn hun eigen, specifieke beroep uit te oefenen als gevolg van ziekte, een ongeval of mentale klachten. 

Met zo’n AOV wordt de mate van arbeidsongeschiktheid beoordeeld op basis van je vermogen om de taken en functies uit te voeren die essentieel zijn voor het eigen beroep, zonder daarbij te kijken naar ander mogelijk werk dat iemand nog zou kunnen verrichten. Dit betekent dat iemand recht heeft op een uitkering als hij of zij, door fysieke of mentale beperkingen, de werkzaamheden van het beroep niet meer uit kan voeren. 

Bij Insify bieden we een AOV aan op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Daarmee zorgen we voor een hogere mate van bescherming voor professionals die gespecialiseerd zijn in een specifiek vakgebied.

Voor een aantal zwaardere beroepen kunnen wij momenteel alleen een dekking aanbieden op basis van passende arbeid. In dat geval wordt bij het beoordelen van je arbeidsongeschiktheid ook gekeken of je ander werk zou kunnen doen dat past bij je ervaring en vaardigheden. Aangezien dit een minder uitgebreide dekking is, pakt in dat geval de premie ook lager uit.

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring is een (online) formulier waarmee je huidige gezondheidstoestand en medische geschiedenis in kaart worden gebracht. Deze verklaring wordt door ons gebruikt om het risico te beoordelen dat de aanvrager loopt arbeidsongeschikt te worden. Op basis van deze beoordeling beslissen we  onder welke voorwaarden en tegen welke premie we de aanvraag kunnen accepteren.

Deze verklaring hebben we nodig om je te kunnen verzekeren. Je kunt vragen verwachten over je hobby's, levensstijl, gewicht, lengte en medische verleden. Dit is een procedure die alle verzekeraars uitvoeren. Het is belangrijk om de gezondheidsverklaring volledig en naar waarheid in te vullen zodat we jou het best kunnen helpen als jou iets overkomt.

Passende arbeid

Een AOV op basis van passende arbeid kijkt naar de arbeidsmogelijkheden die passen bij de opleiding, ervaring en het werkverleden van de verzekerde, in plaats van alleen de laatst uitgeoefende functie. Als de verzekerde in staat is ander werk te verrichten dat als passend wordt beschouwd, kan de uitkering worden aangepast of stopgezet, omdat hij of zij dit werk nog wel uit kan voeren. Hierdoor verschilt deze AOV van de AOV op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, waarbij de focus ligt op het vermogen om specifiek het eigen beroep uit te voeren.

Indexatie

De term indexatie verwijst naar de (vaak jaarlijkse) aanpassing aan de inflatie van zowel je AOV-premie als je AOV-uitkering. Inflatie leidt ertoe dat de waarde van geld afneemt, omdat met hetzelfde bedrag minder kan worden gekocht. Zonder indexatie zou de uitkering die aanvankelijk voldoende was om de levensstandaard van de verzekerde te dekken, na verloop van tijd onvoldoende kunnen worden.

Als je voor indexatie kiest, zal je AOV-premie met 2% per jaar stijgen. Ook het bedrag dat je krijgt in geval van arbeidsongeschiktheid (je AOV-uitkering) stijgt in dit geval met 2% per jaar.

Kennistoets

De kennistoets is een toets die de AOV-aanvrager moet maken om zelf een AOV af te sluiten. De toets wordt gebruikt om te beoordelen of er voldoende kennis en inzicht is om een weloverwogen beslissing te maken over het zelfstandig afsluiten van een AOV, zonder advies van bijvoorbeeld een financieel adviseur. Deze toets bevat vragen over de verzekering, zoals de dekking en de voorwaarden. 

Wij vinden het belangrijk dat (en zijn ook wettelijk verplicht) om te toetsen dat er genoeg kennis aanwezig is. Het invullen van de toets duurt slechts enkele minuten, maar is wel essentieel. Het is bedoeld om de aanvrager te beschermen en ervoor te zorgen dat de AOV aansluit bij de persoonlijke en financiële situatie.

Polis

Een polis is een contract tussen de verzekerde en een verzekeraar, waarin de voorwaarden en dekkingen van de verzekering zijn vastgelegd. Hierin staat wat er wordt gedekt, de premie die betaald moet worden, en de duur van de dekking. De polis dient als juridisch bewijs van de verzekeringsovereenkomst en beschrijft de rechten en plichten van beide partijen.

Sommen- en schadeverzekering

Als je op zoek gaat naar een AOV kom je sommen- en schadeverzekeringen tegen. Een sommenverzekering houdt in dat jij een uitkering krijgt op basis van je mate van arbeidsongeschiktheid. Het bedrag dat het bij volledige arbeidsongeschiktheid is bij het afsluiten van de AOV vastgelegd.

Bij een schadeverzekering daarentegen ben je alleen verzekerd voor het verlies aan inkomen. Bij een schadeverzekering wordt er dus ook gekeken of jij alternatief werk hebt gevonden. Is dit het geval, dan wordt je uitkering op basis daarvan verlaagd. 

Insify's arbeidsongeschiktheidsverzekering is een sommenverzekering. Dit betekent dat je gewoon een vast bedrag ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Wel zo duidelijk. 

Wachttijd

Wachttijd, ook wel bekend als de "eigen risicoperiode", verwijst naar de periode tussen het moment waarop iemand arbeidsongeschikt wordt en het moment waarop hij of zij daadwerkelijk een uitkering van de verzekering begint te ontvangen. Gedurende deze periode moet de verzekerde zichzelf financieel onderhouden, omdat de verzekeraar nog geen uitkeringen verstrekt. 

Stel je kiest voor een wachttijd van 3 maanden, dan moet je in geval van arbeidsongeschiktheid eerst 3 maanden zelf overbruggen voordat je een uitkering krijgt. Bij het kiezen van de wachttijd houden de meeste mensen rekening met hun eigen financiële buffer.

Bij Insify heb je de keuze voor een wachttijd van 1 maand, 2 maanden, 6 maanden of zelfs 2 jaar. Hoe langer je wachttijd, hoe lager je premie, maar ook hoe langer je zelf moet overbruggen. 

Nog vragen? Heb je nog vragen of is er iets onduidelijk? Ons team met verzekeringsexperts helpt je graag. Zonder lange wachttijden of vage uitleg. Duidelijk en persoonlijk. Je kunt ons mailen, bellen of gewoon een WhatsAppje sturen. 

Disclaimer We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden. 

De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar blog overzicht