Algemene Voorwaarden aanbevelingsprogramma Insify

Bedankt voor je deelname aan het aanbevelingsprogramma van Insify.

Voor het aanbevelingsprogramma van Insify gelden de volgende spelregels:

  1. Er zit geen limiet aan het aantal personen aan wie je Insify kan aanbevelen.

  2. Je kunt Insify alleen aanbevelen aan iemand als hij/zij nog geen klant is van Insify.

  3. Jij en de persoon die je hebt aanbevolen hebben beiden recht op de vergoeding van € 50 op het moment dat degene die jij hebt aanbevolen zijn/haar eerste premie heeft betaald.

  4. Zodra je recht hebt op een vergoeding wordt deze automatisch overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer. We maken 1 keer per maand de bedragen over. 

  5. Alleen actieve klanten (hiermee bedoelen we klanten die premie betalen voor hun verzekeringen bij Insify) kunnen personen aanbevelen.

  6. Je kunt geen personen meer aanbevelen als je jouw verzekeringen opzegt en geen klant meer bent van Insify.

  7. Insify kan te allen tijde deze algemene voorwaarden opschorten, beëindigen of wijzigen.