Klachten

Heb je een klacht of ben je het oneens met een beslissing van een Insify medewerker? Neem dan contact op met Insify - dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Kennisgeving van klachten

Wanneer je een formele klacht wil indienen kan dat natuurlijk ook. Doe dit graag per email, wij nemen jouw klacht dan in behandeling. Je kan jouw klacht sturen naar: klacht@insify.nl

Nadat Insify een klacht heeft ontvangen, ontvangt de klager binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging. Deze bevestiging omvat:

1) Datum waarop de klacht is ontvangen

2) Korte omschrijving van de klacht

3) Geschatte tijd die nodig is om de klacht te verwerken.

Insify streeft ernaar klachten binnen 20 werkdagen af ​​te handelen. Mocht er vertraging zijn bij het afhandelen van een klacht, dan zal Insify de cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen en regelmatig op de hoogte houden van de voortgang die met betrekking tot de klacht is geboekt.

Klachtenbehandeling

Insify beoordeelt klachten naar Nederlands recht. Na ontvangst van een klacht gaat Insify na of de klacht compleet en met voldoende feiten onderbouwd is. Ingediende klachten dienen in ieder geval het volgende te bevatten:

1) Contactgegevens van de klager

2) Datum van de klacht

3) Gedetailleerde omschrijving van de klacht

4) Alle documenten waar de klager naar verwijst en / of op vertrouwt.

Klachten kunnen in de Nederlandse of Engelse taal worden ingediend. Indien de klacht in een andere taal is opgesteld en voor een goede afhandeling van de klacht een vertaling nodig is, draagt ​​de klager de kosten van de vertaling. Indien een klacht niet aan deze eisen voldoet, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Insify stelt de klager op de hoogte van de gegevens die nog ontbreken en stelt de klager in staat de klacht af te ronden.

Klachtbeoordeling

Insify zorgt voor een zorgvuldig en correct klachtenafhandeling en beoordelingsproces. Insify zal schriftelijk contact opnemen met de klager zodra er voldoende informatie is om een ​​beslissing te nemen. Insify stelt de klager op de hoogte van het volgende:

1) Insify's beslissing met betrekking tot de klacht

2) Acties (indien van toepassing) die zullen worden ondernomen tegen de klager (door Insify).

Bezwaar maken

Als een klager niet tevreden is met de beslissing op zijn of haar klacht, kan deze de klacht opnieuw indienen. Bij het opnieuw indienen van een klacht moet de klager specifiek vermelden dat het een opnieuw ingediende klacht is en verwijzen naar de oorspronkelijke klacht. Zodra een klacht opnieuw is ingediend, is een ander lid van het Insify-team verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Een opnieuw ingediende klacht wordt op dezelfde manier behandeld als een eerste klacht.

Als je het niet eens bent met het resultaat van de afhandeling van jouw klacht

Wanneer je het niet eens bent met onze reactie (over je AOV klacht), kun je jouw klacht altijd nog voorleggen aan het KiFiD (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 0900-3552248, info@kifid.nl, www.kifid.nl). Dit is een onafhankelijk instituut, waar wij als dienstverlener bij aangesloten zijn. Ons inschrijvingsnummer bij het KiFiD is 300.017765.

Je kan jouw klacht ook indienen via het Europese ODR Platform: Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie.Indien bovengenoemde stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, heb je tot slot de optie om naar de rechter te stappen. Het is niet altijd een optie om naar de rechter te stappen na een Kifid procedure.