Fraudebeleid

Insify heeft een nultolerantiebeleid voor elke vorm van fraude. Om fraude te voorkomen screenen we al onze klanten, medewerkers en bedrijven waarmee we samenwerken. We starten een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd. Bij elke overtreding ondernemen we passende maatregelen en passen we, indien nodig, onze interne processen aan om fraude beter te bestrijden.

Maatregelen ter voorkoming van interne fraude

Bij Insify zorgen we ervoor dat al onze medewerkers worden gescreend voorafgaand aan hun dienstverband of na het wisselen van functie. Insify behoudt zich het recht voor om een ​​bestaande werknemer op elk moment te screenen wanneer wij dit nodig achten.

We geven veel om gegevensbescherming bij Insify, omdat we begrijpen dat we werken met zeer gevoelige klantgegevens. Daarom doen we er alles aan om deze gegevens veilig te houden.

Maatregelen ter voorkoming van externe fraude

Bij insify zorgen we ervoor dat we weten met wie we te maken hebben. Om die reden zal Insify regelmatig, maar in ieder geval tijdens de onboarding, verlenging en het indienen van claims, onze klanten controleren op (vroeger) frauduleus gedrag. Insify gebruikt een checklist om frauduleuze claims op te sporen. Om ons te beschermen tegen externe fraudedreigingen passen wij de volgende maatregelen toe:

 • Wij controleren of de persoon die verzekeringsproducten afsluit, dit wettelijk mag

 • We voeren controles uit op de eigenaar (s) en bestuurders met behulp van de FISH-database (alleen relevant als we optreden als volmacht, anders wordt deze controle uitgevoerd door de verzekeraar)

 • We zorgen ervoor dat we te maken hebben met een legitieme entiteit

 • We verifiëren de e-mailadressen van gebruikers tijdens het aanmelden

 • We hebben een sterk wachtwoordbeleid

 • We registreren alle aan- en afmeldpogingen, alsmede mislukte aanmeldpogingen

 • We gebruiken HTTPS-protocol voor onze API's, dus alle gegevensoverdrachten zijn veilig

 • Bankrekeningen zijn geverifieerd

Als frauduleus gedrag in het verleden is gedetecteerd, wordt de klant niet geaccepteerd. Als Insify fraude detecteert (bijv. de klant dient een frauduleuze claim in), kan het een of meer van de volgende maatregelen nemen (indien van toepassing):

 • Contact opnemen met verzekeraar

 • Bestaande polis beëindigen

 • Claim wordt niet/gedeeltelijk gehonoreerd/uitbetaald

 • Elke onterecht uitbetaalde schade moet worden terugbetaald

 • Betaalde premie wordt niet gerestitueerd

 • Melding van frauduleus gedrag bij Stichting CIS

 • Klant melden bij lokale autoriteiten en/of aangifte doen